Profilering WO onvoldoende

Nieuws | de redactie
14 februari 2013 | De universiteiten kiezen voor een scherper profiel. Mooi, vindt de KNAW, maar het ontbreekt aan brede afstemming tussen gevolgen van die trend. Losse beslissingen om onderzoek of opleidingen af te stoten maken 'witte vlekken' in de wetenschap. Dat schaadt de kwaliteit.

Dat gevaar van het ontstaan van lege gebieden zonder hoogwaardig aanbod en verlies aan kwaliteit is nu reeds het nijpendst bij de talen te merken. Deze ontwikkeling kan ook andere gebieden gaan treffen, stelt de Akademie in een nieuw rapport. Zij ziet dit ‘witte vlekken’ risico vooral opdoemen in gebieden die landelijk niet sterk zijn georganiseerd en daardoor te weinig tegenwicht kunnen bieden tegen lokale beslissingen.

Paradoxaal effect topsectoren

Om te voorkomen dat vakgebieden geheel verdwijnen pleit de Akademie voor het maken van sectorplannen-nieuwe-stijl waarmee universiteiten tot onderling afstemming kunnen komen. Zulke plannen moeten internationaal aan de maat zijn en plannen bevatten voor een landelijke taakverdeling. In de natuur- technische en medische wetenschappen is men daarmee al een eind op weg, maar in de sociale en geesteswetenschappen moet het veld snel aan de gang.

Bij zulke disciplines doet zich vanwege het topsectorenbeleid nog een paradoxaal effect voor, zo merkt de Akademie op. Onderzoeksgebieden die makkelijk toegang hebben tot de topsectoren houden door de sturing van de NWO-inzet van gelden minder vrije ruimte over dan gebieden die minder makkelijk toegang hebben. Dat laatste geldt voor veel onderzoek in de sociale en geesteswetenschappen. Een reden tot herverdeling is dat overigens allerminst, want het budget voor die gebieden is al relatief bescheiden, noteert de KNAW puntig.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK