VU vraagt uitstel voor Instellingstoets

Nieuws | de redactie
4 februari 2013 | De VU wil uitstel voor de instellingstoets van de NVAO. De auditcommissie heeft een instellingsaudit uitgevoerd, waaruit bleek dat onder andere de communicatie tussen de verschillende afdelingen over het onderwijs onvoldoende is. Dit staat een effectief onderwijsbeleid in de weg.

De instellingstoets van de VU stond aanvankelijk gepland voor eind juli, maar de VU ziet hier nu vanaf, omdat ze menen de zaken nog niet op orde te hebben. De auditcommissie onder voorzitterschap van Jan Veldhuis heeft vastgesteld dat er tussen het bestuur, de verschillende faculteiten en de Raad van Toezicht te weinig over belangrijke zaken in het onderwijs wordt gesproken.

Ook ontbreekt het de universiteit volgens de auditcommissie aan een duidelijke mening over diversiteit, de groei van het aantal studenten en prioriteiten op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daarnaast is het College van Bestuur niet zichtbaar genoeg op de faculteiten en op de werkvloer bij de verschillende diensten. Dit zorgt ervoor dat er nog geen effectief onderwijsbeleid aanwezig is.

De NVAO onderwerpt momenteel alle hoger onderwijs instellingen aan een instellingstoets. Er zijn er al een aantal die een accreditatie binnen hebben. Wanneer deze instellingstoets succesvol is doorlopen worden individuele opleidingen met beperkte criteria beoordeeld en gelden de verleende accreditaties voor zes jaar.

“Huiswerk nog niet af”

VU-rector Lex Bouter is teleurgesteld over de uitkomst. “Maar we kunnen er ook van leren. We hebben ons huiswerk gewoon niet af.” De VU gaat nu in gesprek met de NVAO om een nieuwe datum te plannen, zodat ze nog genoeg tijd hebben om de nodige veranderingen door te voeren.

“We gaan nu die onderwijsagenda en de voorbereiding van de instellingsaudit in samenhang aanpakken. De proefaudit heeft ons duidelijk gemaakt welke punten we extra aandacht moeten geven, naast de dingen die we zelf al wisten. Dat samen wordt ons spoorboekje voor de komende periode.”

De studentenvakbond van de VU, SRVU ziet niet in waarom de VU uitstel heeft gevraagd. Volgens de SRVU moet het mogelijk zijn om de aanbevelingen van de audit commissie alsnog door te voeren zodat deze zomer de instellingstoets kan worden doorlopen. Volgens SRVU-voorzitter Olav Scholten moet de universiteit een tandje bijschakelen. “Het moet te doen zijn dit binnen vijf maanden voor elkaar te krijgen, het is wel hard werken, maar dat wordt van ons studenten toch ook  verwacht?”

De instellingstoets is bedoeld om aan te tonen dat de instelling op het gebied van onderwijskwaliteit de zaak onder controle heeft. Dat betekent dat er intern een dusdanig kwaliteitszorgsysteem aanwezig is dat er bij eventuele kwaliteitsverliezen op een opleiding of specifiek vak er tijdig wordt ingegrepen. Op die manier komt een instelling niet voor verrassingen te staan wanneer opleidingen ondermaats presteren. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK