Wat levert EU-begroting op?

Nieuws | de redactie
25 februari 2013 | Het blijft onhelder wat de gevolgen zijn van het EU-begotingsakkkoord. Levert de veel kleinere toename van kennisinvesteringen ons land een tegenvaller op, omdat ons HO en R&D daar extra sterk bij scoren? Het kabinet biedt geen feitelijk inzicht, zodat Pieter Omtzigt en Kamercollega’s dit nu opeisen

Pieter Omtzigt (CDA-woordvoerder Europa) meldt ter adstructie van zijn vragen waarom dit punt zo opmerkelijk is. Andere parlementen in Europa, als dat in Finland, krijgen van de regering de gegevens en cijfers compleet aangeleverd om hun controlerende en beleid legitimerende rol correct te kunnen uitvoeren.

“We hebben nog steeds geen idee hoeveel Nederland de komende zeven jaar netto aan Europabetaalt. Ondanks drie Kamerbrieven  sinds het akkoord op 8 februari tasten we in het duister. Een beetje rondbellen leerde mij dat andere EU-regeringen netjes hun parlement informeren. Voorbeelden zijn Zweden en Finland, zoals dat ook nader aangegeven staat in de volgende Kamervragen. De Nederlandse regering meldt alleen maar: ‘we hebben één miljard eurokorting’, maar weigert aan te geven op welk bedrag die korting zit.”

U leest hier de vragen van Omtzigt c.s. aan de premier en minister Timmermans.

Vragen van het lid Omtzigt (CDA ), Madlener, (PVV), Van Bommel (SP), Krol (50Plus) en Segers(CU) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de Minister-President over het achterhouden van informatie over de nettobetalingen van Nederland aan de Europese Unie over de periode 2014-2020

1. Herinnert u zich dat u in de brief van 11 februari (nummer 21501-20 nr. 753) over het akkoord over de begroting in Europa schreef dat een van de zeven doelstelling van Nederland was “Aandacht voor de Nederlandse netto-positie (het resultaat van afdrachten en ontvangsten).”? En dat u in dezelfde brief schrijft dat “Op basis van informele cijfers van de Commissie over de te verwachten netto posities over de volgende periode – in een groepje van vergelijkbare landen zitten. Uiteraard hangen de werkelijke netto-positiecijfers af van de werkelijke ontvangsten uit het EU-budget, dieper jaar fluctueren.” en dat u verder geen enkele berekeningen over de uitgaven of ontvangsten toevoegde aan die brief?

2. Herinnert u zich dat bij de regeling van werkzaamheden van 12 februari:

-het lid Omtzigt vroeg om een “brief van de regering krijgen, waarin precies staat wat die deal van 960 miljard voor Nederland betekent, zowel wat betreft de uitgavenkant als wat betreft de inkomstenkant.”? – het lid Madelener vroeg om “informatie in een brief, ook over de netto betalingspositie van Nederland”?
– het lid Van Bommel vroeg om “exacte helderheid [te] krijgen over de Nederlandsepositie, met alle variabelen, zoals de btw, de importheffingen en andere zaken, om tot een wezenlijk oordeel over de Nederlandse positie te kunnen komen. Wij moeten die kunnen vergelijken met de positie van andere landen. Dus ja, ook een vergelijking met nettobijdragen van andere landen”?

3. Herinnert u zich dat u daarop op 13 februari een nadere brief schreef aan de Tweede Kamer waarin u stelde dat “De precieze netto positie nu nog niet aan te geven is” en dat u wederom geen enkele berekening bijvoegde?

4. Herinnert u zich dat bij de regeling van werkzaamheden een groot aantal Kamerleden zeer teleurgesteld was over het totale gebrek aan informatie over deze brief en een nieuwe brief vroeg?

5. Herinnert u zich dat u vervolgens een nieuwe brief geschreven heeft, waarin welschattingen opgenomen zijn, voor het eerst, van de ontvangsten uit Brussel en van de kortingen op de afdracht, maar geen enkele schatting van de afdracht?

6. Deelt u de mening dat het een beetje onvolledig is dat u na boodschappen gedaan te hebben, thuis komt met de mededeling dat u een hoge korting gehad heeft maar weigert te vertellen hoeveel u heeft uitgegeven?

7. Bent u ervan op de hoogte dat de Zweedse parlementariërs nog tijdens de onderhandelingen middels meerdere telefonische conferenties op de hoogte gehouden zijn van de positie van Zweden en dus volledig geïnformeerd waren toen er een deal lag?

8.Bent u ervan op de hoogte dat de Finse regering onder andere de volgende tabel aan het Finse parlement gestuurd heeft, waarin zij zowel de netto berekening volgens de eigen berekeningen geeft als die van de commissie?:

9. Bent u ervan op de hoogte dat de regering van Malta (waar het parlement met verkiezingsreces is en dus ook ontbonden is), de resultaten voor Malta gewoon op het internet gezet heeft en daarmee ook gewoon helderheid verschaft heeft over geschatte inkomsten, geschatte uitgaven en de netto positie van het land?

10. Kunt u de netto berekening voor Nederland van het MFK voor woensdag 27 februari 12 uur aan de Kamer doen toekomen, het liefst in de vorm waarin de Finse regering hem aan haar parlement heeft doen toekomen?

In deze link vindt u tevens Omtzigts documentatie van onder meer de Zweden en de Finnen hierover


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK