Wetenschap op de grenzen

Nieuws | de redactie
6 februari 2013 | Frank Seinstra was al bezig bij de VU met het vergemakkelijken van het gebruik van complexe computersystemen. Op het eScience Center ontwikkelt hij deze nu nog spannender, want multidisciplinair. “Je ziet opeens vergelijkbare manieren van werken die domeinoverstijgend zijn.”

“Met mijn team op de VU was ik in 2007 al bezig met het onderzoek naar high performance distributed computing. Toen vond ik het al heel interessant om te kijken hoe het gebruik van bijvoorbeeld supercomputers vergemakkelijkt kon worden. Naast het fundamentele onderzoek vond ik juist ook de toepassing  ervan interessant.”

Computer Scientist Seinstra slaagde er met zijn team in voor zijn plannen flink wat geld bij elkaar te halen. “We haalden €2,5 miljoen aan subsidies bij elkaar voor het onderzoek en de toepassing van de resultaten daarvan  in applicaties. Hierdoor konden we  intensief samenwerken met onder meer klimaatonderzoekers, astronomen, maar ook onderzoekers in multi-media analyse.”

Een brede focus

eScience-onderzoekers hebben vaak een brede wetenschappelijke interesse met een specifieke output. Dat is voor universiteiten niet altijd goed te faciliteiten. Seinstra: “Er waren genoeg mogelijkheden om mijn werk voort te zetten in een traditioneel universitair milieu, maar dat stelde mij niet genoeg in staat om me toe te leggen op het ontwerpen van nieuwe software oplossingen, wetenschappelijke algoritmen en workflows.”

“Ik kwam tot de conclusie dat het schrijven van peer-reviewed artikelen niet genoeg voor me was. Ik wilde ook mijn wetenschappelijke en technologische kwaliteiten inzetten om nieuwe dingen te ontdekken en ontwikkelen.”

Toen er op een gegeven moment door ontwikkelingen op de VU geen plek meer was voor het onderzoeksteam, bood het Netherlands eScience Center uitkomst. “We mochten daar in principe niet als team aan de slag, zo werkt dat niet, dus moesten we allemaal apart solliciteren.” Z’n hele team kreeg echter juist vanwege de manier van werken een plek en dus profiteren onder andere klimaatonderzoekers en astronomen nog steeds van Seinstra’s werk.

Modellen samenbrengen

“We zijn als Netherlands eScience Center natuurlijk nog niet zo lang bezig, maar je ziet al wel waar onze meer generalistische scope toe leidt. Zo werken we met de Universiteit Leiden samen aan het simuleren van gebeurtenissen in het heelal. Zo kijken we naar de evolutie van sterrenclusters over tijd. Die simulaties bestaan uit gekoppelde modellen. Alle natuurkundige aspecten worden apart gemodelleerd en vervolgens samengebracht.”

“Het interessante is dat het klimaatonderzoek eigenlijk op dezelfde manier gebeurt. Ook daar  bestaan aparte modellen voor bijvoorbeeld oceaan, atmosfeer en zee-ijs die samengebracht worden in  een simulatie. Je ziet dus opeens dat er hele vergelijkbare manieren van werken bestaan. Dat overstijgt het domein en dat zien we steeds vaker in het Netherlands eScience Center.”

Als Senior eScience Engineer is Seinstra fulltime in dienst van het Netherlands eScience Center. Toch werkt hij, net als alle engineers van het centrum, ook een deel van de tijd op locatie. “Enerzijds richten wij ons op generalisatie  en toepasbaarheid in meerdere domein, maar we moeten ook wederzijdse commitment creëren door  op locatie te werken met onze projectpartners. Die combinatie is volgens mij de echte meerwaarde van het centrum.”

Het moet van twee kanten komen

Het werk dat Seinstra doet is dus op dit moment niet meer de fundamentele informatica wetenschap waar hij ooit mee begon op de VU. Juist omdat er ook bij bedrijven vaak vraag is naar goede oplossingen voor problematiek rondom big data is er meer sprake van toepassingsgerichtheid. “Dat zie je ook in onze laatste call for proposals voor nieuwe projecten rond data science. Fundingsmogelijkheden richten zich steeds meer op de private sector. Je merkt ook dat NWO (red. één van de initiatiefnemers van het Netherlands eScience Center) daarin ook aan het bewegen is.”

“Ik ben ook van mening dat het van twee kanten moet komen op dit gebied. Het is belangrijk per domein met de fundamentele vragen bezig te zijn, maar het is ook van belang te kijken naar de vraagstukken die uit de praktijk komen. We hebben toch een Top5 ambitie met elkaar, dus je moet als informaticus ook beseffen dat je er met de theorie alleen nog niet bent.”

Het Netherlands eScience Center is daarom volgens Frank Seinstra een zeer belangrijk initiatief. “Er is een echte verandering in mindset nodig. Om een brug te kunnen slaan tussen wetenschap en industrie aan de ene kant, en geavanceerde computer infrastructuren aan de andere,  is zeer geavanceerde expertise nodig. En veel goed opgeleide mensen.”

“We zijn er nog niet omdat zo’n verandering in mindset bijvoorbeeld ook het onderwijs op universiteiten en hogescholen zou moeten betreffen.  Maar het Netherlands eScience Center biedt wel de mogelijkheden om de juiste expertise en mensen bij elkaar te brengen en dat is een heel belangrijke stap vooruit.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK