Alliantie voor leraarschap

Nieuws | de redactie
7 maart 2013 | Inholland, Windesheim en iPabo bundelen hun krachten om "de beste leraren voor de toekomst op te leiden." Inhoudelijke samenwerking staat voorop "onder één gezamenlijke educatieve vlag." Uitwisseling en kennisdeling op de inhoud van de professie moet een impuls geven aan de kwaliteit van het leraarschap in PO en VO.

De drie hogescholen willen hun lerarenopleidingen en daarmee samenhangend onderzoek inhoudelijk verstevigen door het bundelen van expertise. Dat doen zij tevens door het verder ontwikkelen van het onderwijs- en onderzoeksprogramma, samen met het scholenveld “vanuit een waarde(n)verbonden perspectief en een brede levensbeschouwelijke profilering” van de opleidingen. 

Gemeenschappelijk curriculum

Hogeschool Inholland en Windesheim gaan in het VO vanaf september 2014 werken met een gemeenschappelijk curriculum in hun overlappende 2e graads lerarenopleidingen als onderdeel van de kwaliteitsversterking van het 2e graads gebied. Ook de theologische opleidingen van beide hogescholen werken nauw samen. In september 2013 starten zij al met het aanbieden van een gemeenschappelijk curriculum in zowel Zwolle als Amsterdam.

De samenwerking tussen de Pabo’s van Inholland, Windesheim en iPabo krijgt vorm door het intensiveren van het benutten van elkaars expertise op het niveau van docenten, toetsen, examencommissies en de kennisagenda’s. Er wordt een kerncurriculum ontwikkeld waarbij ruimte is voor eigen invulling door de locaties. Daarnaast wordt gezamenlijk onderzoek geprogrammeerd en wordt daarin een brug geslagen naar de 2e graads lerarenopleidingen en de masteropleidingen.

Meester van straks

De hogescholen noemen dit “werken aan Pabo-onderwijs met oog voor het talent van de juf of meester van de toekomst. Het leraarschap en de lerarenopleidingen staan onder grote maatschappelijke druk. Er is een groeiende behoefte aan profilering en kwalitatieve versterking. Het werkveld en de veranderde maatschappij vragen om beter gekwalificeerde en voldoende leraren. Bevlogen leraren met kennis, een onderzoekende houding, pedagogische en didactische vaardigheden en affiniteit met de diversiteit aan levensbeschouwingen. Het antwoord op deze maatschappelijke ontwikkelingen is samenwerking.”

Hun onderwijs willen zij gaan vormgeven in kleinschalige, regionale Colleges, die samen een landelijk netwerk vormen. Een College zien de hogescholen als “een betrokken leergemeenschap, waar studenten hoogwaardig onderwijs krijgen met een duidelijk profiel. Er is veel aandacht voor de zelfontplooiing van studenten en de lijnen tussen docenten en studenten zijn kort.” In een College kan bovendien de samenwerking met het regionale onderwijsveld een duidelijke plek gegeven worden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK