Coalitie verdeeld over kwaliteit

Nieuws | de redactie
11 maart 2013 | De coalitie van Rutte-II ziet niet op een lijn als het gaat om de bewaking en borging van de kwaliteit van het hoger onderwijs. Minister Bussemaker wordt door de VVD tegengesproken, maar vindt steun bij het CDA voor haar aanpak.

De minister heeft voorstellen gedaan om de verstrakkingen in de controle van de HO-kwaliteit wat meer af te wegen en te verbinden met de evaluatie van de werking van het nieuwe stelsel van accreditaties. VVD en ook GroenLinks vinden dit onvoldoende stevig en vrezen vertraging van de voorzien aanpak. Opmerkelijk is, dat de minister voor haar benadering steun vindt bij het CDA.  

De liberalen schrijven in hun inbreng vanuit de Kamer aan de minister onder meer: “De leden van de VVD-fractie kunnen zich niet vinden in de voornemens van de minister om nadere bestuurlijke afspraken te maken en het wetsvoorstel niet eerder dan na de evaluatie van het accreditatiestelsel deze zomer verder te behandelen. Deze leden dringen aan op een spoedige behandeling voor de zomer 2013.”

Langer uitstel onnodig risico?

Sterker nog, “de leden van de VVD-fractie zijn teleurgesteld over de voornemens van de minister met betrekking tot dit wetsvoorstel. Enerzijds hebben deze leden met instemming kennisgenomen van het belang dat de minister hecht aan verbeteringen in het accreditatiestelsel, de aanwijzingsbevoegdheid en de versterking van de examencommissie. Echter, anderzijds concludeert de minister het wetsvoorstel niet binnen korte termijn in te voeren, naar aanleiding van kritische vragen en opmerkingen uit de Kamer, de Raad van State en het Actal rapport, alsmede naar aanleiding van maatregelen die recent zijn ingevoerd dan wel initiatieven van de Inspectie, NVAO en binnen de instellingen zelf. De genoemde leden kunnen deze conclusie van de minister niet onderschrijven.”

Zij voegen daar aan toe: “Voor de genoemde leden is de evaluatie van het accreditatiestelsel voor al deze maatregelen geen voorafgaande randvoorwaarde, integendeel, langer uitstel van wettelijke verankering van deze zaken is, volgens deze leden, een onnodig risico ten aanzien van de borging van diplomakwaliteit in het onderwijs. 

Het CDA staat hier heel anders in. Daar vreest men een overdaad aan controlemechanismen. “De leden van de CDA-fractie zijn van mening dat het verstandig van de minister is eerst de evaluatie van de aanscherpingen in het accreditatiestelsel af te wachten en daarna indien nodig het wetsvoorstel aan te passen. De genoemde leden zijn tevreden dat de minister het onderdeel ten aanzien van het Inspectietoezicht alvast heeft aangekondigd in te trekken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK