Een loket voor Big Data

Nieuws | de redactie
4 maart 2013 | Wetenschappers uit alle disciplines de mogelijkheid bieden hun onderzoek te verbeteren. Rekenfaciliteiten, dataopslag, visualisatie, lichtpaden en ondersteuning door experts in geavanceerde ICT helpen daar bij. Dat is wat de “Enlighten Your Research” wedstrijd (EYR4) beoogt.

Voor de vierde keer krijgen onderzoekers dit jaar de mogelijkheid zich in te schrijven, en de door SURF, SURFsara, SURFnet, het Netherlands eScience Center (NLeSC) en NWO geboden diensten te winnen.

“De vorige keer waren het voornamelijk bèta-wetenschappers die in de prijzen vielen,” vertelt Frank Seinstra die vanuit het NLeSC betrokken is bij de organisatie van EYR4. “Dit jaar willen we het breder promoten en zo uit meer verschillende disciplines wetenschappers de mogelijkheid geven in de prijzen te vallen en van onze zeer geavanceerde ICT-diensten gebruik te maken.”

Eén duidelijk loket

De Enlighten Your Research wedstrijd stelt wetenschappers in staat gebruik te maken van de ICT-diensten en expertise die SURF, SURFsara, SURFnet, NLeSC, NWO, gezamenlijk te bieden hebben op het gebied van onder meer grid computing, cloud computing, grootschalige opslag, uitwisseling via lichtpaden van zeer grote hoeveelheden data en de visualisatie ervan.

Magchiel Bijsterbosch, namens SURF medeorganisator van EYR4, verklaart: “We hebben de handen ineengeslagen omdat het belangrijk is dat er één duidelijk loket is waar wetenschappers met vragen op het gebied van Big Data naar toe kunnen. Bovendien brengt iedere partij z’n eigen specifieke kennis en technieken in.”

Jan Bot, namens SURFsara, sluit daarop aan: “Inderdaad. Zo beheert SURFsara de grootste rekenfaciliteiten voor onderzoekers in Nederland. Maar daarnaast hebben we samen met het NLeSC ook het Collaboratorium opgezet, waar wetenschappers gemakkelijk met collega’s over de hele wereld kunnen vergaderen en op enorme schermen real-time data en beeld met elkaar kunnen uitwisselen.”

Tillen naar hoger niveau

Projectleider Nicole Grégoire, vanuit SURFnet eindverantwoordelijk voor EYR4, legt uit hoe wetenschappers in aanmerking kunnen komen voor hulp in het Enlighten Your Research programma: “Daartoe moet je een onderzoeksvoorstel indienen waarin duidelijk wordt gemaakt welke nieuwe resultaten, of zelfs doorbraken,  worden beoogd.”

“Maar je hoeft in je voorstel echt niet noodzakelijk gedetailleerde grid- of cloudoplossingen te beschrijven. Het is vooral belangrijk dat je met een wetenschappelijke vraagstelling komt waaraan wij met onze ICT-diensten en expertise iets kunnen toevoegen. En waarbij met onze hulp het onderzoek naar een hoger niveau getild kan worden.”

Dat wetenschappers echt niet alleen maar met technische termen hoeven aankomen, willen de organisatoren extra benadrukken. Omdat de focus van de wedstrijd dit jaar bewust breder ligt, moet EYR4 vooral ook meer appelleren aan de wensen en vragen van wetenschappers die niet al van nature bekend zijn met de wereld van bèta en high tech ICT oplossingen.

In de vorige editie van EYR was er al een groep wetenschappers die wilde werken met een enorme database voor handschriftherkenning. “Zij hebben toen niet gewonnen, maar we hebben hen wel op weg geholpen met het opzetten van een verbinding om real-time die data vanuit Groot-Brittannië ook in Nederland te kunnen gebruiken. We kunnen dus inderdaad heel veel verschillende disciplines van hulp zijn,” aldus Grégoire.

Vrij uniek in de wereld

“Waar het vooral om gaat is dat we met onze hulp wetenschappers uit vele domeinen leren dat ze in hun onderzoek misschien nog veel complexere vragen kunnen stellen dan ze vandaag doen. Als ze daar de juiste faciliteiten en tools maar voor hebben. We willen met onze diensten echt de wetenschap een stap verder brengen. Daar zijn we voor,” vertelt Seinstra.

Op 28 februari is de inschrijving voor aanvragen in de Enlighten Your Research wedstrijd opengesteld. Als in mei bekend is wie zich hebben ingeschreven gaan de wetenschappers achter de voorstellen met de hoogste potentie een traject van samenwerking in, legt Grégoire uit. “We willen hun aanvraag en dus hun onderzoek daarmee ‘enhancen’.”

Seinstra: “De samenwerking van de vijf organiserende partijen, de geïntegreerde wijze waarop de zeer geavanceerde diensten naar wetenschappers wordt gebracht, en het begeleidingstraject in de adoptie daarvan is vrij uniek in de wereld. We willen hiermee echt een verandering in mind-set bij onderzoekers bewerkstelligen. Er zit in dat opzicht ook echt een netwerkcomponent in, omdat verschillende mensen en verschillende expertises samengebracht worden voor het beste resultaat.”

“Iedereen die is aangesloten op het SURFnet netwerk wordt van harte uitgenodigd als hoofdaanvrager een voorstel in te dienen,” vertelt Grégoire ten slotte. “Maar ook anderen zijn welkom, als de casuïstiek maar aansluit bij wat wij kunnen bieden. Het gaat dus niet alleen om universiteiten of hogescholen, maar ook bedrijven en R&D-instellingen kunnen als medeaanvrager participeren.” Op 20 september zal bekend worden welke final proposals meedingen naar een prijs in Enlighten Your Research 4.

Inschrijven voor de EYR4 informatiebijeenkomst op 27 maart, of voor deelname in de wedstrijd zelf, kan via www.surf.nl/EYR


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK