Evaluatie is openheid en verantwoording

Nieuws | de redactie
20 maart 2013 | “Washington heeft een Glassroom nodig .” Dat symbool van openheid en excellent leraarschap wil onderwijsminister Martha Kanter (USA) ook voor haar beleid meenemen uit Amsterdam. Want zij onderstreept ook voor het vak van de docent: “Kwaliteit vereist verantwoording”

Vanwege de fiscal cliff kon minister Arne Duncan niet komen naar de Leraren Summit in de Beurs van Berlage. De kaasschaaf had de beveiligingsuitgaven van het Witte Huis zo hard getroffen, dat de onderwijsbewindsman zijn internationale verplichtingen fors moest inperken. Daarom kwam alleen zijn collega Martha Kanter naar Amsterdam, maar dat verminderde de dynamiek van de Amerikaanse input in de door Obama begonnen Summit slechts weinig.

Leren van het beste

Kanter sprak met ScienceGuide over haar visie op het aanwakkeren van kwaliteit en motivatie in de professie van de docenten. Dat thema past nogal bij haar. Zelf begon de bewindsvrouw uit California ooit als lerares. Vervolgens werd zij een  topbestuurder in de wereld van het ‘mbo-hbo’, de community colleges. President Obama benoemde haar als eerste vrouw met zo’n achtergrond in de leiding van het onderwijsministerie in Washington en heeft haar ook in zijn tweede ambtstermijn op haar post bevestigd.

“Dat deze eerste Summit buiten Amerika het punt van de kwaliteit van de leraar centraal stelt spreekt mij enorm aan. Want waarom zijn wij deze Summits gaan organiseren? Om met de mensen en organisaties uit het onderwijs samen scherp te formuleren wat wij van het onderwijs, de scholen en de leraren verlangen. Als je duidelijkheid hebt over de normen die je samen stelt, dan kun je ook de prestaties en de gerealiseerde kwaliteit vaststellen en waar mogelijk aanmoedigen en versterken.”

“Tegelijkertijd wilden we met de Summits leren van het beste dat in andere landen op dit gebied waar gemaakt wordt. Daarom wilden we Nederland en de andere toonaangevende naties op het vlak van onderwijsvernieuwing en kwaliteit er nauw bij betrekken. En ook de internationale expertise op dit terrein van de OECD en vakorganisaties de Summits laten voeden. Dit onderwerp is te belangrijk om als Amerika op ons eentje daar aan te werken!”

Doorbaak op grote schaal

“Na de twee Summits in New York zetten we nu de stap naar buiten en dat we als eerste bij u in Amsterdam komen, vind ik heel inspirerend. We kunnen de stappen vooruit die wij de laatste jaren hebben gezet nu nog eens en verder toetsen aan kennis en ervaringen van anderen en daar worden we allemaal beter van.”

“Een grote stap naar voren hebben we in de USA kunnen zetten doordat we met de staten en hun gouverneurs een gezamenlijke visie op kwaliteit en op de normstelling aan onderwijskwaliteit hebben ontwikkeld. Op die basis kunnen we beleid voor de lange termijn ontwikkelen, kunnen we  ook de uitkomsten en prestaties serieus volgen en verbeteren 46 van de 50 staten hebben hiervoor ‘getekend’, dat is echt een doorbraak op nationale schaal.”

Ontzaglijke verantwoordelijkheid

“Het meten en evalueren van kwaliteit en prestaties, ook van leraren en hun teams, doe je niet om het weten as such. Je doet dat voor beter onderwijs. Dat is de crux voor mij! We willen als samenleving, als ouders en scholen weten of we met de talenten van onze kinderen doen en bereiken wat we ambiëren. We willen hen de kansen geven die zij verdienen. Het onderwijs en de leraren hebben hier een “awesome responsibillity” Daarom wil je ze steunen en hun capaciteiten zo veel mogelijk versterken.”

“Dat vereist wel dat we kunnen weten en ook volgen hoe het zich ontwikkelt in de kwaliteit van het onderwijs, in de resultaten van het werk van scholen en docenten. Goede indicatoren, goed werkende systemen van evaluatie en borging zijn daarvoor noodzakelijk. Deze Summit heeft ons weer veel geleerd op juist dit terrein en biedt ons veel verrijking uit andere landen, ook uit uw land. We zagen een concreet voorbeeld van docenten die multimedia gebruiken om onderlinge intervisie meer dynamiek te geven, om iets te noemen.”

“Het analyseren en vergelijken van feiten en cijfers, vaak aan de hand van indicatoren, ook internationaal, is noodzakelijk om de goede beslissingen te kunnen nemen over de verbetering van de kwaliteit en prestaties. Daar is eigenlijk iedereen het in deze Summit wel over eens geworden. Kwaliteit vereist verantwoording. Maar onderwijs is meer dan cijfermatige uitkomsten en resultaten. Die hebben we nodig om op voort te kunnen bouwen, maar ik wil eigenlijk meer.”

Meer dan getallen

“Onderwijs en het leraarschap kennen ook allerlei moeilijk in getallen te vangen aspecten. Niet-cognitieve elementen en prestaties, culturele en sociale uitkomsten, enzovoorts. Waar je ook op moet blijven letten, is het feit dat een cijfer op zichzelf nog niet altijd veel informatie biedt over de trend of de ontwikkeling waar je veel meer over wilt weten. De ‘toegevoegde waarde’ van wat een docent of een team doet, kan bijvoorbeeld ook erg verschillen tussen scholen die in cijfers ‘hetzelfde scoren’. Voor die veel complexere elementen vraag ik wel de aandacht en dat helpt ons vooruit.”

“Evaluatie van kwaliteit is ook verantwoording en openheid naar de omgeving, naar de samenleving. Goede data helpen dat serieus te laten zijn. Het onderwijs moet openheid en transparantie tonen, laten zien wat het waard is, letterlijk. Die ‘Glassroom’ van jullie was daarom zo’n ‘powerful symbol’! Ik was bij de opening ervan en vond dat echt geweldig. Washington heeft ook een Glassroom nodig!”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK