ISO viert robijnen jubileum

Nieuws | de redactie
19 maart 2013 | Het ISO bestaat deze week 40 jaar. Dit wordt vrijdag passend gevierd met een symposium over de toekomst van het onderwijs.

Tijdens de ISO Xperience worden de gasten geprikkeld door korte sessies met sprekers of aan de hand van filmpjes. Kopstukken uit het hoger onderwijsveld, zoals Thom de Graaf, worden afgewisseld met studenten(initiatieven), zoals Stichting MOVE.

Een breed scala aan thema’s zal worden behandeld, variërend van studentenaantallen en digitalisering tot de manier waarop college gegeven wordt en de kwalitatieve waardering van studeren. Uiteindelijk is het idee dat de bezoekers van de Xperience hun indrukken verwerken in hun eigen aanbevelingen voor de toekomst van het hoger onderwijs en deze achterlaten op een digitale ‘wall’.

Thom de Graaf zal in een filmpje een voorzet geven over de uitdagingen die het hoger beroepsonderwijs te wachten staan als gevolg door het groeiend aantal studenten in het HBO. Zet deze trend zich verder door of zal het aantal studenten de komende jaren afnemen door de afschaffing van de studiefinanciering?

Trends in het Hoger Onderwijs

De discussies over groei en digitalisering brengen ook vragen aan het licht over de wijze waarop er college wordt gegeven. Idealiter worden colleges gegeven aan kleine groepen studenten waarbij iedereen in een leergemeenschap zich betrokken voelt bij het onderwijsproces. Dit is niet mogelijk door de grote aantallen studenten en de beperkte onderwijs budgeten. Is er, in tegenstelling tot wat Jan Derksen bepleit met afschaffing van hoorcolleges, enkel plaats voor vormen van college geven waarbij grote groepen tegelijk bediend worden? En kunnen digitale ontwikkelingen hier een rol in spelen?

Zo leidt de ene vraag tot de andere. De zoektocht naar de antwoorden leidt de bezoekers langs veel verschillende velden. En schuwt daarbij controversiële vragen niet. Ondanks de enorme toename van het aantal studenten is er nog steeds een tekort aan technici en verdwijnen er studies in het alfa domein vanwege gebrek aan deelname, denk aan de kleine taal- en cultuurstudies. Tot nu toe is er geen of weinig sturing op die aantallen maar heeft het wel impact op het hoger onderwijs. Is er in de toekomst nog wel zo veel vrijblijvendheid in studiekeuze? Daarnaast zijn er steeds meer instellingen die selecteren. Is dat een terechte ontwikkeling die de vrijblijvendheid van een studiekeuze beperkt?

Rendement en/of Bildung

Uiteraard zullen ook sommige actuele thema’s de revue passeren. De afgelopen jaren hebben de overheid en instellingen ingezet op de kwantitatieve verbetering van het onderwijs. De prestatieafspraken hebben een duidelijk accent op rendement en dit accent werd onlangs versterkt met experimenten voor bindend studieadvies. Het ISO pleit al jaren dat studeren meer is dan het behalen van studiepunten, bovendien wordt het op de arbeidsmarkt goed gewaardeerd als je meer gedaan hebt dan alleen studeren. Welke plek moet deze ontwikkeling hebben in het onderwijs?

De Xperience wordt afgesloten met een gesprek met Minister Bussemaker, aan de hand bovenstaande thema’s over haar beeld van de toekomst van het hoger onderwijs. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK