MOOC MBO?

Nieuws | de redactie
25 maart 2013 | Het MBO is sterk geïnteresseerd geraakt in opleiden van studenten via afstandsleren. Docenten willen daarom geschoold worden in het goed kunnen aanbieden van online-onderwijs. Zeven ROC’s werken nu met Windesheim samen om hen afstandsleren bij te brengen.

Zo is een online scholingsmodule ontwikkeld, die wordt aangeboden aan zo’n twintig mbo-docenten van de niveau-4 opleiding Verpleegkunde. Waar voorheen de LOI er nog ‘tussen zat’, heeft Windesheim een nieuwe inhoud gemaakt voor een aantal opleidingen dat via afstandsleren te volgen is.

Onderwijsmodel voor e-learning

In het afstandsonderwijs van Windesheim is aan didactiek veel aandacht besteed, met als doel om een krachtige, ‘rijke’ leeromgeving voor studenten te realiseren. Met de scholing van mbo-docenten zet Windesheim nu een eerste stap in het delen van het didactisch model dat de basis vormt van het nieuwe afstandsonderwijs. Zowel het volgen van modules als de begeleiding door docenten gebeurt groepsgewijs.

Afstandsleren volgens dit internationaal beproefde onderwijsmodel – zoals beschreven in het proefschrift van Windesheimdocent en – onderzoeker Anneke Smits over ‘Ontwerp en implementatie van de masteropleiding Special Educational Needs via e-learning’ – vormt een waardevolle aanvulling op het huidige deeltijd- (en voltijd-) aanbod. De onderwijsmethodiek via e-learning heeft zich inmiddels succesvol bewezen bij de master Special Educational Needs (SEN).

Doorstromen versterken

Naast de lerarenopleidingen voor het basis- en voortgezet onderwijs is bij Windesheim ook de opleiding Verpleegkunde dit schooljaar gestart met het nieuwe programma afstandsleren. Deze opleiding richt zich heel specifiek op de doelgroep met een afgeronde mbo-vooropleiding. Ter voorbereiding op de HBO-studie volgen studenten van de niveau-4 opleiding Verpleegkunde een doorstroommodule, waarin ze kennismaken met de vervolgopleiding.

Een aantal roc’s uit Noord- en Oost-Nederland stelde in november 2012 vast dat de doorstroommodule toe was aan herontwerp. Met de roc’s is afgesproken deze module online aan te bieden. Daarmee dringt ook in her MBO het concept van de MOOC’s nu door. De doorstroommodule wordt met ingang van het schooljaar 2013-2014 voor het eerst online aangeboden aan mbo-studenten. De module duurt acht weken en heeft een studiebelasting van zestig uur.

De module wordt eerst nog begeleid door docenten van de opleiding Verpleegkunde. Docenten van de betrokken roc’s worden parallel aan deze eerste uitvoering, geschoold in het ontwikkelen en uitvoeren van online onderwijs. Deze scholing heeft een sterk ‘train-de-trainer’-karakter en wordt uitgevoerd door twee onderwijskundigen van de lerarenopleiding voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK