Nominaal echt normaal

Nieuws | de redactie
6 maart 2013 | De Erasmus Universiteit wil 'Nominaal is normaal' komend collegejaar definitief invoeren en nu bij alle faculteiten. Het experiment heeft voldoende goede resultaten opgeleverd. Bij meer dan de helft van de opleidingen zouden in één jaar meer studenten al hun studiepunten gaan halen dan voorheen na twee jaar gebeurde.
(foto: Paseidon)

Het voornemen tot finale invoering is gebaseerd op de resultaten van een uitgebreide proef met de nieuwe, activerende onderwijsaanpak. De precieze invulling verschilt per opleiding, maar de nieuwe aanpak behelst activerend, kleinschalig onderwijs, minder herkansingen, compensatie binnen bepaalde bandbreedtes en de eis het eerste jaar in één keer te halen.

Begin met schone lei

Op deze manier beginnen studenten het tweede jaar met een schone lei. Een proef bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) verliep in het collegejaar 2011-2012 succesvol.

Na overleg met de Universiteitsraad werd vorig jaar de proef met ‘Nominaal is normaal’ dit collegejaar uitgebreid naar vrijwel alle opleidingen van de Erasmus Universiteit. Voornaamste doel van deze uitgebreide pilot was het onderzoeken van het effect van ‘Nominaal is normaal’ op de instroom van nieuwe studenten, alvorens te besluiten tot definitieve invoering.

De nu uitgekomen rapportage daarover geeft geen aanwijzingen dat de nieuwe onderwijsaanpak negatieve gevolgen heeft voor de instroom. Het landelijke marktaandeel van vrijwel alle opleidingen is zelfs toegenomen ten opzichte van het collegejaar 2011-2012.

Voorkomen studieschulden

Op basis van de eerste tentamenresultaten is een inschatting gemaakt van het percentage studenten dat dit collegejaar alle studiepunten zal behalen. Het ziet ernaar uit dat bij meer dan de helft van de opleidingen meer studenten in één jaar al hun studiepunten gaan halen dan voorheen na twee jaar. Tot voor kort hadden studenten twee jaar om al hun studiepunten van jaar 1 te halen.

‘Nominaal is normaal’ zal men daarom bij alle opleidingen definitief invoeren met ingang van komend collegejaar. Rector magnificus prof.dr. Henk Schmidt concludeert daarom: “De EUR werkt hard aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. ‘Nominaal is normaal’ hoort daarbij. Het is belangrijk dat studenten goed uit de startblokken komen. Dat voorkomt teleurstellingen en hoge studieschulden. Ik ben daarom blij dat met deze rapportage duidelijk wordt dat ‘Nominaal is normaal’ geen effect heeft op de instroom en bijdraagt aan de studievoortgang van studenten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK