NVAO bezorgd om ArtEZ

Nieuws | de redactie
7 maart 2013 | De bestuurscrisis bij ArtEZ heeft de NVAO gealarmeerd. Het signaal dat de instellingsaudit reden zou zijn tot heftige interne troebelen brengt het borgingsorgaan ertoe zich expliciet te uiten over de mogelijke consequenties van de ontstane situatie. Die blijken niet mals.

“Momenteel loopt de NVAO-procedure voor de “instellingstoets kwaliteitszorg” (instellingsaudit) bij ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Het rapport van de commissie wordt op dit moment afgerond,” meldt het accrediteringsorgaan. Men vervolgt dan droogjes: “ArtEZ kan de instellingsaudit bij de NVAO intrekken en op een later moment eventueel een nieuwe aanvraag voor de audit bij de NVAO indienen.”

Akelige consequenties

Zou dat echter op de valreep inderdaad gebeuren, dan moet de interim-bestuurder van ArtEZ rekenen op enkele zeer lastige gevolgen. “Wanneer ArtEZ de instellingsaudit terugtrekt, zal de NVAO alle opleidingen van ArtEZ beoordelen volgens de uitgebreide opleidingsbeoordeling of toets nieuwe opleiding. Eventueel net geaccrediteerde opleidingen worden aanvullend beoordeeld, zodat iedere opleiding aan de eisen van het accreditatiestelsel voldoet.”

Dat zou inhouden, dat sommige opleidingen hun keurmerk nogmaals via een aanvullende beoordeling moeten verwerven en dat andere volgens een zeer gedetailleerde procedure aan de beoordeling onderworpen zouden moeten worden. Gelet op de ingreep van de inspectie wijst de NVAO op nog een mogelijke consequentie. “De NVAO kan tevens nader onderzoek verrichten, wanneer uit het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat een nadere inhoudelijke beoordeling van de opleidingen nodig is.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK