Onderzoeker aan het bed

Nieuws | de redactie
20 maart 2013 | De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen, waarbij praktijkgericht onderzoek van groot belang kan zijn om te blijven innoveren. Het geeft via zulk onderzoek namelijk aanknopingspunten om het HBO nog beter te laten aansluiten bij de dynamiek in de beroepspraktijk, laat nieuwe verkenning zien.

De verkenningscommissie van de HBO-raad hierover stelt in haar advies over de zorgopleidingen, dat veranderende vraag vanuit de maatschappij en de zorgsector vereist dat deze de komende jaren moet inzetten op het bevorderen en stimuleren van innovaties in de zorg. De commissie adviseert een breed curriculum bij de zorgopleidingen en een structurele en intensievere samenwerking met het beroepenveld.

Ondernemende hbo’ers

In de zorgsector gaan veranderingen in snel tempo, onder andere door nieuwe technologische mogelijkheden. Bovendien staat de financiering van de zorg steeds meer onder druk. Ondernemende hbo’ers helpen de zorg efficiënter te maken en om de zorg te verbeteren. Hogescholen hebben de opdracht om die hbo-zorgverleners zo goed mogelijk op te leiden en een voortrekkersrol te geven bij die veranderingen.

De commissie adviseert de hogescholen om in te zetten op meer leer-werkplaatsen, op de vorming van learning communities en op meer docenten met actuele kennis en ervaring uit de beroepspraktijk. Dit laatste gebeurt door personeel uit te wisselen en mensen uit de HBO-opleidingssector zelf in de zorg werkzaam te laten zijn. Door deze wisselwerking ontstaat meer congruentie tussen wat studenten in het onderwijs meekrijgen en de ontwikkelingen in de werkomgeving. Tegelijkertijd leert de praktijk van de inzichten uit de opleidingen, zeker waar praktijkgericht onderzoek duurzaam is georganiseerd.

Praktijkgericht onderzoek in curricula

Toekomstgericht hoger gezondheidszorgonderwijs dient vervlochten te zijn met praktijkgericht onderzoek. Dat is noodzakelijk om te innoveren zodat de kwaliteit van de zorg steeds wordt verbeterd. Om daaraan te kunnen voldoen, zullen de hogescholen meer moeten investeren in hun ontwikkeling als kenniscentra en ‘Universities of Applied Sciences’. Praktijkgericht onderzoek levert immers zowel voor de beroepspraktijk als voor het onderwijs innovatieve impulsen.

De opleidingen dienen de uitkomsten hiervan krachtiger en concreter te vertalen in hun curricula. “Het hgzo zal de komende jaren sterk moeten inzetten op zorginnovatie, waarbij een innovatief partnerschap ontstaat tussen gezondheidszorg en het hgzo waarin beide sectoren investeren. Daarvoor is het noodzakelijk dat het hgzo versterkt inzet op een robuust curriculum,” maant de commissie.

Daarin eist zij “ruim aandacht voor communicatieve vaardigheden en interdisciplinair werken, waarin meer aandacht wordt besteed aan ontwikkelingen in de zorg rond technologie en e-health, aan kennis over de zorg voor ouderen, en aan preventie/leefstijl en ondernemerschap.”

Door meer thematische samenhang moet daarbij het praktijkgericht onderzoek worden versterkt. “De resultaten van het praktijkgericht onderzoek vergen een snellere toepassing in de praktijk. Dat kan indien deze meer transparant en systematisch vindbaar zijn voor hogescholen en voor het werk- en beroepenveld. Door een nauwere samenwerking met het werkveld en de beroepspraktijk zal de benodigde responsiviteit van de opleidingen toenemen.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK