Ook door HBO “de besten voor de klas”

Nieuws | de redactie
22 maart 2013 | Hoe krijg je meer academici voor de klas? Vier HBO-bestuurders willen de universiteiten er niet alleen voor laten staan. Ook Terpstra en Cornelissen willen “alleen de besten voor de klas.” Dat kan door HBO en WO beide en initiatieven daartoe zijn al in gang gezet.

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker willen door meer academici in het onderwijs het lerarenberoep een verhoogde status geven. Dat werd onder meer bekend gemaakt tijdens de ISTP2013 in Amsterdam op 14 maart jl. De bestuurders van Windesheim, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en Inholland reageren op die voorzet. Zij bieden met hun lerarenopleidingen nog meer mogelijkheden aan de bewindslieden om hun beleidsdoel te bereiken.

Gelukkig niet alleen

‘Uit de berichtgeving over de noodzakelijke verhoging van het niveau van docenten zou men de conclusie kunnen trekken dat deze zware taak geheel op de schouders van de universiteiten rust. Gelukkig staan zij er niet alleen voor.

Toen de educatieve faculteiten van de Hogescholen Utrecht, Inholland, Windesheim en van Amsterdam in 2010 voor het eerst hun plannen voor samenwerking presenteerden deden zij dat onder het motto elke meester een master. Vanzelfsprekend moet dat woord master op ‘meesterlijke’ wijze worden verstaan.

Breed palet beschikbaar

Sindsdien wordt in partnerschap met scholen gewerkt aan opleidings- en professionaliseringstrajecten voor docenten in het primair, voortgezet, speciaal en beroepsonderwijs. Het verzoek van de Limburgse scholen voor voortgezet onderwijs om vanaf september 2013 een groep ervaren tweedegraads docenten Engels, Nederlands en Wiskunde een flexibel georganiseerde eerstegraads masteropleiding in hun vak aan te bieden, is daar een mooi voorbeeld van.

De educatieve faculteiten in het hbo hebben een breed palet professionele masteropleidingen. Afgestudeerden zijn op eigen wijze academisch gevormd, met een stevige kennisbasis en een sterke toespitsing op de onderwijskundige praktijk en de pedagogische opdracht.

Een samenhangend pakket van excellente professionele bachelor- en masteropleidingen in verbinding met onderwijsonderzoek, zowel aan hogescholen als aan universiteiten, is essentieel voor de toekomst van ons onderwijs en voor de vervulling van de wens van onze minister en staatssecretaris: alleen de besten voor de klas. Samen met scholen in het hele land werken onze lerarenopleiders en onderzoekers elke dag keihard aan die maatschappelijk relevante en essentiële opdracht.’

Albert Cornelissen, voorzitter College van Bestuur Windesheim
Jan Bogerd, lid College van Bestuur HU
Huib de Jong, rector HvA
Doekle Terpstra, voorzitter College van Bestuur Inholland


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK