Slimmer krimpen

Nieuws | de redactie
21 maart 2013 | Demografie is niet slechts een noodlot . Noordelijke onderzoekers organiseren zelfs een ‘Krimpcafé XL’ om partijen bijeen te brengen die slimme oplossingen voor de effecten van bevolkingsdaling willen bedenken. “Kan een bus die toch al rijdt, ook kranten, medicijnen en bibliotheekboeken meenemen?”

De uitnodiging zet de inhoudelijke inzet als volgt uiteen: “Alle gemeenten in Noord-Nederland houden zich momenteel bezig met het vraagstuk ‘Voorzieningen’ in het kader van krimp. Sportverenigingen, zwembaden, winkels, zorg, scholen, openbaar vervoer: welke voorzieningen moeten in ieder geval blijven bestaan om een dorp leefbaar te houden? En wat gebeurt er in de praktijk? Welke initiatieven en projecten zien we nu al in het Noorden?”

Direct uit de praktijk

Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland organiseert op donderdag 21 maart a.s. een Krimpcafé XL waarin het thema Voorzieningen centraal staat. Naast een korte plenaire presentatie bestaat de middag met name uit verschillende workshops/presentaties met voorbeelden uit de praktijk, zoals ‘slim transport in een krimpregio’; kan een bus die toch al rijdt, ook kranten, medicijnen en bibliotheekboeken meenemen?

Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen op verzoek van de drie noordelijke provincies. Het netwerk is gehuisvest bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG en bij het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. Bij het netwerk zijn organisaties aangesloten die zich bezighouden met krimp in Noord-Nederland: provincies, gemeenten, kennisinstellingen, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, adviesbureaus en andere maatschappelijke partners.

Het Krimpcafé XL vindt plaats in Leeuwarden in het provinciehuis Fryslân van 13.30 tot 17.30 uur en wordt geopend door Gedeputeerde Hans Konst. De middag is gratis toegankelijk; iedereen is van harte welkom. Inmiddels hebben zich al zo’n 120 mensen aangemeld.

Aanmelding kan nog via info@kennisnetwerk.nl.   


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK