Soberder inzet lerarengeld

Nieuws | de redactie
11 maart 2013 | Minister Bussemaker ziet veel in een versobering van regelingen die oudere docenten extra verlof geven. Dat geld zou effectiever ingezet kunnen worden door ervaren docenten hun jongere, nieuwe collega’s te laten coachen en voor peer review initiatieven. Niet iedereen staat hier bij te juichen, merkt ScienceGuide.

Bij de bijeenkomst van ‘Leraren met Lef’ liet de minister blijken de kwaliteit en attractiviteit van het leraarsvak vooral ook voor de langere termijn hoog in het vaandel te hebben. Dat sloot aan op haar interview vanuit New York met ScienceGuide. “Ik hoor van vooral jonge docenten dat het aan begeleiding vaak ontbreekt. En dat veel van hen daarom snel uitvallen en een ander vak kiezen. Dat is natuurlijk eeuwig zonde. Terwijl er zat oudere collega’s rondlopen die hun kennis kunnen, en vaak ook graag willen, overdragen.”

Vergrijzing maakt kostbaar

Om voor deze prioriteit middelen vrij te kunnen maken, wil de minister elders in de voorzieningen voor docenten wel enige versobering aanbrengen. Bij de ‘Leraren met Lef’ legde zij op tafel dat een versobering van de Bapo-regeling in dit verband haar niet onredelijk leek. Die regeling roept al langer zorgen omdat, omdat deze vanwege de vergrijzing de kosten daarvan fors oplopen.

De voorziening Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen is in 1994 in gang gezet om het voor oudere docenten aantrekkelijker te maken aan het arbeidsproces te blijven deelnemen door meer verlof te kunnen nemen, om de werkdruk aan te kunnen. Daarvoor hebben zij recht op een zogeheten Bapo-verlof, dat vanaf 52 jaar 170 verlofuren per jaar oplevert en vanaf 56 jaar 340 verlofuren per jaar. Docenten die gebruikmaken van zo’n verlof, dragen wel bij in de kosten. Voor mensen vanaf 61 jaar is deze eigen bijdrage lager.

Netelig punt

Bussemaker gaf aan dat een dergelijke verschuiving van de middelen nodig zal zijn om genoeg te kunnen investeren in de professionele ontwikkeling van jongere docenten. Dat versterkt kwaliteit en aantrekkelijkheid van een onderwijsloopbaan. “Als we dit niet doen, missen we de boot.” Een reallocatie in deze zin is een van de meest netelige punten in het huidige overleg over een mogelijk ‘onderwijsakkoord.’ Vanuit de bonden wordt al jaren gestreden tegen voorzetten om tot Bapo-versobering te komen.

Bij een informele peiling onder de aanwezige docenten bleek ruim de helft deze gedachte te delen. Maar anderen waren op social media en persoonlijk tegen ScienceGuide minder enthousiast. Een gelauwerde docent uit het VO liet zich ontvallen, dat de minister zich bezondigde aan “populistische retoriek.” Hij wees er op, dat de oudere docent dankzij Bapo in het onderwijs kan blijven en zo ook als coach voor de jongere collega’s inzetbaar blijft.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK