Stad van suiker leert techniek

Nieuws | de redactie
5 maart 2013 | Een stad van suiker bouwen om spelenderwijs in aanraking te komen met techniekonderwijs. Pabo-studenten van Stenden in Emmen leren 150 basisscholieren met het project ‘Sugar City’ de fascinatie van meetkunde en andere bèta-disciplines.

Reken en Wiskunde-docent Crista Casu is één van de initiatiefnemers van het project. “Het thema in ons curriculum is ‘De krachtige leeromgeving’. Studenten gaan dan een krachtige leeromgeving ontwerpen en uitvoeren in de stageklas. Mijn vakgebied is rekenen, aan mij de taak om studenten op dat gebied de didactiek en het ontwerpen van een krachtige leeromgeving bijbrengen.”

Maak rekenen betekenisvol

De studenten uit Emmen verzorgen op woensdag een rekenochtend die leerlingen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met Wetenschap en Techniek. Het leerbedrijf van de Techniek-opleidingen Stenden My Concept wordt speciaal voor die dag omgetoverd in een suikerlaboratorium ‘Sugar City’.

Volgens Casu dient rekenen “altijd geïntegreerd te zijn met andere vakgebieden; rekenen doe je ergens aan. Dat maakt het ook betekenisvol. Ik zoek telkens een onderwerp uit het dagelijks leven waaraan dan rekendoelen gekoppeld kunnen worden.”

Dat onderwerp is in dit geval een verhaallijn rond het opbouwen van een suikerstad waarin de basisschoolleerlingen worden uitgedaagd om de gefingeerde problemen waar deze stad mee te maken krijgen op te lossen. In het suikerlaboratorium krijgen de leerlingen te maken met natuurkundige concepten als mengvormen, smeltpunten en snelheid.

Suikerklontjes en poedersuiker

Tijdens het bouwen van ‘Sugar City’ zullen de leerlingen voortdurend geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen waarbij hun creativiteit en technische kennis steeds op de proef wordt gesteld. Uiteindelijk moet stap voor stap een stad verrijzen gemaakt van suikerklontjes en poedersuiker als lijm.

Met het project ‘Sugar City’ wordt aandacht besteed aan het huidige tekort aan technisch personeel en interesse in technische beroepen, dat momenteel hoog op de politieke agenda staat. Gepleit wordt voor meer aandacht voor Techniek en Wetenschap op de basisscholen en dat de Pabo de aankomende leerkrachten daar op voorbereidt. Dit met als doel dat scholieren later sneller bètavakken kiezen.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK