Topman TNO naar HBO

Nieuws | de redactie
1 maart 2013 | Diederik Zijderveld doet een opmerkelijke stap. Ooit VSNU-secretaris voor kwaliteitszorg en directeur van het Genomics Initiative, gaat hij nu naar het CvB van Avans hogeschool.

Binnen het bestuur van Avans Hogeschool gaat Diederik Zijderveld met name de portefeuilles onderwijs en onderzoek onder zijn hoede nemen om enerzijds de verbinding tussen het beroepsonderwijs en het onderzoek te verstevigen en anderzijds het toegepaste of ook wel praktijkgerichte karakter van dat onderzoek te versterken in samenwerking met onder andere het bedrijfsleven. Hij volgt daarmee Frans van Kalmthout op die vorig jaar besloot na vijfentwintig jaar als bestuurder binnen het hbo actief geweest te zijn, terug te treden.

VSNU en JPB

Als promovendus binnen de vakgroep Fysiologische Chemie aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht heeft Diederik Zijderveld in de jaren tachtig en negentig zelf onderzoek gedaan. Daarna was hij secretaris kwaliteitszorg bij de VSNU en waarnemend directeur Strategisch Programma Onderzoek in Utrecht. Ook werd hij hoofd beleid van NWO en plaatsvervangend secretaris van Balkenende’s Innovatieplatform.

Tevens was Zijderveld directeur van het Netherlands Genomics Initiative (NGI), een organisatie die als doel heeft het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van genomics te stimuleren en om de maatschappelijke benutting van dat onderzoek aan te jagen. Zijn huidige functie is die van managing director Earth, Environmental and Life Sciences bij TNO.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK