WO blij met strenger BSA

Nieuws | de redactie
12 maart 2013 | De universiteiten zijn verheugd, dat zij van OCW nu "vaker en sneller een bindend studieadvies mogen verstrekken." De VSNU hoopt dan ook, dat de beide Kamers zullen voelen voor het doorvoeren van een experimenteerbepaling in de wet. Eerst is er een pilot tot in 2019.

“De VSNU is blij met het besluit van het kabinet. Het is een uitwerking van de prestatieafspraken met universiteiten. Deze maatregel zal een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het studierendement,” vinden de universiteiten, die deze prestatieafspraken nu moeten uitvoeren.

Eerst een experiment tot 2019 

Universiteiten krijgen – als Tweede en Eerste Kamer hier in meerderheid voor voelen – de mogelijkheid om een bindend studieadvies niet alleen in het eerste jaar, maar ook in latere jaren te verstrekken. “De instelling kan de student zo aanzetten tot het sneller afronden van de opleiding. Daarmee kan de universiteit ervoor zorgen dat het ‘vrijblijvend studiegedrag’ wordt teruggedrongen en dat daarmee studietempo ook in latere jaren op peil blijft.”

De VSNU wijst er op, dat het kabinet eerst “meer informatie nodig vindt over de effecten die de hervormingen in het stelsel van BSA’s hebben op studenten en het studierendement. Om deze reden krijgen instellingen slechts de mogelijkheid om hiermee te experimenteren.” Zij verwacht dat een aantal universiteiten zich zal aanmelden voor deelname aan een dergelijk experiment.

Dit zal zes jaar lopen van 1 september 2013 tot en met 2019. OCW zal in de loop van 2018 de effecten evalueren. Men kijkt daarbij naar het aantal studenten dat de opleiding binnen de nominale studieduur afrondt en het aantal studenten dat is uitgevallen. Ook wordt mee genomen welke invloed de uitbreiding van het BSA heeft op de verbetering van kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK