Bussemaker: ‘Trendbreuk in HBO’

Nieuws | de redactie
19 april 2013 | “Dit is echt een trendbreuk ten opzichte van de voorbije periode in het HBO.” Minister Bussemaker moedigt de hogescholen aan zelf het eigen profiel verder aan te scherpen, zoals Rotterdam en Inholland samen hebben gedaan. Maar ook het WO en lerarenopleidingen mogen hier van leren, zegt zij.

Het convenant van Inholland en Rotterdam spreekt Jet Bussemaker erg aan, zo zei de minister tegen ScienceGuide tijdens het HBO-jaarcongres. “Ik ken natuurlijk nog niet alle onderdelen ervan, maar de opzet en de benadering spreken mij in elk geval aan. Ik heb daar grote waardering voor het feit dat deze twee hogescholen zelf dit initiatief hebben genomen en bij elkaar zijn gaan zitten om te kijken hoe ze elkaar kunnen aanvullen.”

Aanscherping profilering

De minister onderstreepte, dat de gekozen invulling zich richt op het versterken van de zwaartepunten die de twee HBO-instellingen hadden geformuleerd in hun prestatieafspraken. “Door dit zo te doen scherpen zij eigenlijk hun gekozen profilering aan. Dat is erg positief, vind ik. Dit vergroot de duidelijkheid over waar zij beide voor staan en het onderscheid tussen hen qua aanbod en aanpak.”

“Je moet als hogeschool niet overal goed in willen zijn, dat kan ook niet. Dat je dus scherp kiest daarbij en je dat met collega-instellingen ook verder invult en tot aanscherpende afspraken daarover komt, versterkt de profilering en maakt die helderder. Dat Inholland ervoor kiest niet door te gaan met de AD en Rotterdam juist een aanpak heeft met de ROC’s waarin de AD goed past, dat zijn zulke keuzes. Daar dan samen afspraken over te maken en het aanbod van beide op toe te snijden, is sterk.”

Trendbreuk ook voor WO

De minister noemt deze aanpak van de twee grote Randstad-hogescholen meer dan een activiteit in een specifieke regio. “Dit is echt een trendbreuk ten opzichte van de voorbije periode in het HBO. Deze hogescholen hebben goed in de gaten dat het niet om schaal gaat, maar om de complexiteit van een hogeschool. Wat deze twee doen heeft zijn doorwerking naar andere hogescholen. Het lijkt mij goed als ook bij andere hogescholen men tot zulke uitwerking van de profielkeuzes komt en men elkaar daarin weet te vinden ter versterking van het aanbod van het HBO als geheel.”

In twee sectoren hoopt de minister te zien, dat men een vergelijkbare aanpak weet in te zetten. “Zulke afspraken om in samenwerking het profiel en het aanbod sterker te maken zouden ook goed zijn voor de geesteswetenschappen. In mijn reactie op de analyse van de KNAW heb ik daar op gewezen. Bij de lerarenopleidingen is een dergelijke samenwerking en afstemming rond het aanbod eveneens van belang, want deze opleidingen moeten voldoende kritische massa behouden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK