‘Eigen Regie’ geen zaak van patiënt alleen

Nieuws | de redactie
10 april 2013 | Vergrijzing, chronische ziekten, dure medicijnen. De zorg zoekt kostenbeheersing en lector John Verhoef van de Hogeschool Leiden pleit daarbij voor het versterken van ‘Eigen Regie’ als bijdrage aan de oplossing voor het spanningsveld tussen zorgvraag en zorgaanbod.

Steeds vaker wordt gezocht naar kosten reducerende maatregelen in de gezondheidszorg en wordt een groter beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de patiënt. Op 11 april spreekt lector Verhoef zijn lectorale rede uit over ‘Eigen Regie’ en benadrukt daarin dat dit niet alleen een zaak van de patiënt alleen is. Ook zorgverleners, familie en andere netwerken moeten hun steentje bijdragen.

Het zoeken naar verbeteringen in de mogelijkheden tot zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning door co-creatie te stimuleren tussen patiënt en zorgverlener, is de kern van het werk waarop dit lectoraat sinds richt.

Samen met zorginstellingen

Het lectoraat voert onderzoeken uit in samenwerking met zorgverleners, patiënten en andere partners en zoekt naar mogelijkheden om de eigen regie duurzaam te versterken. Met name de vraag welke competenties zorgprofessionals nodig hebben om patiënten (kosten)effectief te ondersteunen in hun zelfmanagement is belangrijk. Het lectoraat richt zich op het gebied van verpleegkunde, fysiotherapie en kunstzinnige therapie.

Instellingen, ziekenhuizen, professionals en praktijken in de zorg kunnen (onderzoeks)opdrachten verstrekken of John Verhoef om advies vragen. De mogelijkheden om rond zulke thema’s samen te werken zijn hier verder uit te werken en in gesprek te brengen.

Het programma van de bijeenkomst met de lectorale rede:

Voorzitter: drs. Lucienne van Laar MEM, directeur zorgopleidingen en -onderzoek van de Hogeschool Leiden.

John Verhoef wordt ingeleid door drs. Paul van Maanen, voorzitter College van Bestuur.

De overige sprekers zijn:

-Dr. Erik Baars, over bevorderen van zelfmanagementondersteuning door zorgprofessionals en hoe reguliere en antroposofische zorg elkaar daarin kunnen versterken;

-Dr. Jaap van der Stel over Somatische- en Geestelijke Gezondheidszorg ter bevordering en herstel van zelfregulatie;

-Dr. Jaap Sont, over de PatiëntCoach als hulpmiddel bij zelfmanagementondersteuning.

Agnita Mur, lid College van Bestuur sluit het programma af.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK