Europees onderzoeksbudget erg mager

Nieuws | de redactie
26 april 2013 | Europese onderzoeksgelden zullen pas in 2017 weer het huidige niveau bereiken. Dat blijkt uit een informeel onderhandelingsdocument waar ScienceGuide de hand op legde. “Niet ambitieus”, noemt begrotingsonderhandelaar Anne Jensen van het Europees Parlement de cijfers.

Afgelopen februari kwamen de Europese regeringsleiders eindelijk tot een overeenkomst over de meerjarenbegroting 2014-2020. Het budget werd gemaximeerd op €959.99 miljard, wat neerkomt op 1,0% van het Europese Bruto Nationaal Inkomen. Voor de eerste keer in de Europese geschiedenis werd er bezuinigd, en wel met 3,4% ten opzichte van de vorige begrotingsperiode.

Waar slaan die bezuinigingen nu precies neer? In een persbericht stelde de Europese Raad van regeringsleiders dat zij ondanks de bezuinigingen toch wilden vasthouden aan een “toename in reële  cijfers van het Europese onderzoeksprogramma ‘Horizon 2020’ en ‘Erasmus for all’.” Het onderhandelingsdocument dat nu bekend is geworden, laat echter heel andere cijfers zien.

Bezuinigen op de burger

Anne Jensen maakt deel uit van het onderhandelingsteam van het Europees Parlement voor de meerjarenbegroting. Jensen: “In het laatste voorstel wordt het onderzoeksbudget met 15% gekort, ten opzichte van het oorspronkelijke begrotingsvoorstel van de Europese Commissie van €80 miljard. “This is very unambitious”. Ter vergelijking, het Erasmus-budget wordt niet zo hard geraakt, maar dat gaat dan ook om een veel kleiner bedrag.”

Jensen vindt het nogal ironisch dat het budget voor het onderdeel ‘promoting active EU citizenship’ wordt teruggebracht van €27 miljoen naar €22 miljoen euro. Nota bene tijdens het door Europa uitgeroepen ‘Jaar van de burger’.

“Gelukkig zijn deze cijfers niet in marmer gebeiteld”, zegt Jensen. “Dit is de vertaling – door de Europese Commissie – van de bezuinigingen die in februari door de Europese Raad zijn geaccordeerd.”

De kern van Jensens bezwaar is dat de uitgaven voor Horizon 2020 in 2014 terugvallen ten opzichte van 2013 en dat de bedragen pas in 2017 weer op het huidige niveau zullen terugkeren.

Eu research budget 2012 2017

Multiannual Financial Framework 2014-2020, figures adjusted post European Council conclusions, in millions

Ook in de Onderwijscommissie van het Europees Parlement is de kritiek niet van de lucht. Voorzitter Doris Pack noemde het onderhandelingsdocument “geen formele wetgeving. We moeten het dus ook niet zo behandelen.”

Pack: “We moeten onze verplichtingen voor Erasmus nú al voor een deel uit het budget van volgend jaar betalen. Op zo’n manier run ik mijn huishouden niet!” Vorig jaar werden de Erasmus-betalingen voor studenten al uit de begroting voor 2013 betaald en de verwachting is dat de Europese Unie ook in 2013 tegen flinke tekorten zal aanlopen. Volgens de Europese verdragen mag de EU helemaal geen begrotingstekort hebben.

Het zal gevolgen hebben

Kurt Deketelaere, secretaris-generaal van de Liga van Europese Onderzoek Universiteiten (LERU) denkt dat het Europees Parlement de vinger op de zere plek legt. “Je moet je realiseren dat €80 miljard euro echt ‘business as usual’ was voor het Europese onderzoek, vooral aangezien Horizon 2020 programma’s als CIP en EIT omvat. Die programma’s hadden voorheen hun eigen budgetten.”

“Om al het onderzoek door te laten lopen, zoals we dat zouden willen heb je eigenlijk € 100 miljard nodig. Wanneer we, zoals nu dreigt, uitkomen op €70 miljard, dan zal dat zeker gevolgen hebben. Maar laten we niet anticiperen op de uitkomst: misschien halen we nog €75 miljard.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK