Financiering onderzoek daalt verder

Nieuws | de redactie
15 april 2013 | Het geld dat komende jaren direct naar het wetenschappelijk onderzoek gaat, wordt nog weer minder. Dat blijkt uit cijfers van het Rathenau Instituut. Ook de fiscale regelingen voor R&D in het bedrijfsleven kunnen de teruggang de komende jaren niet compenseren.

Het bedrag dat de verschillende ministeries de komende jaren hebben gereserveerd voor onderzoek daalt van 4,9 miljard in 2012, naar 4,8 dit jaar, naar 4,3 miljard euro in 2017. Daarmee komt het bedrag gelijk te staan aan wat onze Oosterburen afgelopen week extra in HBO en WO investeerden.

Wegvallen FES-gelden

Het Rathenau Instituut heeft op een rij gezet wat de verschillende ministeries de komende jaren zullen gaan uitgeven aan wetenschappelijk onderzoek. Op veel plekken dalen de investeringen. Zo zal er bij Economische Zaken in 2017 nog €609 miljoen beschikbaar zijn, waar dat nu nog €1 miljard was. Het wegvallen van de FES-gelden vormt de belangrijkste reden voor deze daling.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu snijdt eveneens fors en halveert de begroting van bijna €100 miljoen in 2013 naar €53 miljoen in 2017. De begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kent een daling van €161 dit jaar, naar €137 in 2017.

Tegenover de dalende overheidsuitgaven aan wetenschappelijk onderzoek, staat een fiscaal voordeel voor bedrijven die nadrukkelijk inzetten op verstevigde R&D. In 2013 reserveert het Rijk hiervoor €1,1 miljard, iets minder dan in 2012, maar het bedrag zal de komende jaren wel stabiel blijven. Niettemin weegt deze maatregel niet op tegen de daling van de rechtstreekse uitgaven.

Lichte daling bij OCW

Het rapport heeft in de cijfers nog niet de effecten van het laatste regeerakkoord meegenomen. “Op basis van dat regeerakkoord worden geen grote verschuivingen verwacht in het totaalbedrag dat de overheid in wetenschappelijk onderzoek steekt (directe en indirecte uitgaven).” Het ministerie van OCW zelf kent een zeer lichte daling van het onderzoekbudget. In 2017 is €3,32 miljard beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek, tegenover €3,37 miljard in 2012.

U leest alle cijfers van het Rathenau Instituut hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK