Gemiddelde ouder scoort zes min

Nieuws | de redactie
5 april 2013 | Verdient opvoeden een wetenschappelijke onderbouwing? René Diekstra en Carolien Gravesteijn vinden van wel en brengen de laatste wetenschappelijke inzichten via een toegankelijk boek én quiz naar twijfelende ouders.

Carolien Gravesteijn is Lector Ouderschap en Ouderbegeleiding aan de Hogeschool Leiden. Samen met René Diekstra, Lector Jeugd en Opvoeding aan De Haagse Hogeschool en hoogleraar aan de Roosevelt Academy, schreef zij een bundel over jongens en meisjes, die onlangs werd gepresenteerd. Enkele artikelen zijn online te lezen.

Gravesteijn: “Waarom het thema jongens en meisjes? Omdat er veel onzekerheid en vragen over zijn. In jaren ’70 en ’80 werd de nadruk op de maatschappelijke invloed doorslaggevend was, hersenonderzoek van tegenwoordig wijst echter ook op biologische verschillen.”

Succes laat zich niet dwingen

“In de wetenschap is er zoveel bekend over opvoeden, maar er komt maar weinig in de praktijk terecht, daarom willen wij onderzoek via een leesbaar boekje toegankelijk maken voor iedereen.”

Eén van de artikelen in de bundel betreft de positie van jongens in het onderwijs: jongens lijken het steeds slechter te doen, maar hoogleraar Jelle Jolles vraagt zich af of dit werkelijk verslechtert en welk probleem dat dan vertegenwoordigd. “Kinderen die niet goed presteren op de lagere school, kunnen heel goed op latere leeftijd alsnog heel succesvol worden”, stelt Gravesteijn.

Een ander onderwerp uit de bundel is ‘wiskundemeisjes’. Zijn meisjes echt slechter in wiskunde dan jongens? Gravesteijn: “De auteurs stellen dat meisjes minder snel geneigd om te zeggen ‘ik heb dat talent’.”

Betere opvoeder dan gemiddeld?

René Diekstra vervolgde de presentatie met wat schrikbarende cijfers. “Als je ouders en professionals uit de Jeugdzorg bijvoorbeeld test op – wetenschappelijk onderbouwde – opvoedkundige kennis, haalt de eerste groep gemiddeld een 5,6 en de professionals een magere 6,3.”

Diekstra: “Wie denkt dat een betere ouder of opvoeder te zijn dan het gemiddelde in Nederland?. Precies wat ik dacht: 70% uit de zaal meent beter te zijn. Veel mensen denken dat je opvoeden niet hoeft te leren. Omdat er bijvoorbeeld geen algemene regels voor de opvoeding te geven zouden zijn.”

Maar naar mate ouders en opvoeders méér weten en begrijpen van de ontwikkeling en opvoeding, kunnen zij hun kinderen méér stimuleren en beter ondersteunen. En dus moet opvoedkundige kennis vaker bij de algemene bevolking terecht komen.

Doe mee aan de quiz

Om aan te tonen hoe het echt gesteld is met kennis over ontwikkeling van kinderen, vroeg René Diekstra de zaal vervolgens een aantal vragen waarop velen het antwoord schuldig moesten blijven. Zoals: op welke leeftijd is het brein volgroeid? Vanaf welke leeftijd kan een kind depressief zijn? Vanaf welke leeftijd is het nuttig om een kind voor te lezen?

Om de antwoorden te vinden en uw eigen opvoedkennis te testen, ga naar de website www.opvoedingscanon.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK