Leren door simuleren

Nieuws | de redactie
8 april 2013 | Studenten van de HAN gaan een week lang als team van een jeugdzorginstelling aan de slag om een concreet intern probleem op te lossen. Praktijk en leerproces worden zo nog meer geïntegreerd.

Op deze manier laat de opleiding Pedagogiek van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen haar tweedejaars studenten op een bijzondere manier kennismaken met de praktijk. In deze zogeheten ‘simulatieweek’ spelen zij de werknemers van een  jeugdzorginstelling. Naast drie echte zorginstellingen (Entrea, Lindenhout en Pactum) zijn ook de gemeente Nijmegen en Inspectie Jeugdzorg nauw bij deze week betrokken.

Situatie uit inspectierapportage

Tijdens de simulatieweek staat een organisatieprobleem centraal, waarvoor de studenten als team een oplossing en verbeterplan moeten schrijven. Ieder teamlid heeft zijn eigen rol, zoals die van teamleider, ambulant werker, en groepsleider. De hoofdcasus is gebaseerd op een situatie uit een actueel inspectierapport over de betroken sector. Die casus wordt aan het team bij het begin van de week door een bestuursvoorzitter van een van de betrokken zorginstellingen meegegeven.   

Bij het werken aan deze casus staat de competentie ‘samenwerken’ centraal. Ook komen leiding geven, overleggen, notuleren en het schrijven van een verbeterplan aan bod. En ondertussen gaat het dagelijkse werk in hun zogenaamde zorginstelling gewoon door en moeten de studenten gesprekken voeren met bezorgde pleegouders, een interview geven aan een journalist en vergaderen met gemeenteambtenaren. Aan het einde van de week presenteren alle teams hun verbeterplannen aan de Raad van Bestuur van een van de echte jeugdzorginstellingen.

Betrokken bij professionalisering

De professionals en bestuurders van de partnerorganisaties werken graag mee aan de simulatieweken omdat zij op die manier nauw betrokken zijn bij de professionalisering van de studenten. Zulke partners dragen in dit verband de casussen aan, schrijven mee aan het scenario, beoordelen de verbeterplannen en leveren bovendien hun bijdrage als acteurs en geven vanuit die rol feedback op de prestaties en presentaties van de studenten. 

De docenten en studenten worden intensief begeleid door collega’s van de Pabo Nijmegen onder supervisie van het Lectoraat van Frans de Vijlder, dat zich richt op ‘Goed bestuur en innovatiedynamiek in maatschappelijke organisaties’. Zij hebben al ervaring met de ‘simulatieschool’ die bij de HAN bij lerarenopleidingen actief is. Het lectoraat verbindt daarbij de praktische kennis met theoretische inzichten over goed bestuur en innovatie op het terrein van maatschappelijke organisaties. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK