NWO steekt geld in HBO onderzoek

Nieuws | de redactie
16 april 2013 | Praktijkgericht onderzoek zal voortaan gefinancierd woorden via de aanpak zoals bij NWO-beurzen voor de ‘tweede geldstroom’. OCW, NWO en het HBO starten een regieorgaan om zulk onderzoek langs deze nieuwe route te stimuleren. Dat werd bij de Hogeschool Leiden bekend gemaakt door Jet Bussemaker.

Minister Bussemaker kwam naar het TOPlab van Hogeschool Leiden en aansluitend daarop is een wezenlijke doorbraak in het kennisbeleid vastgelegd.Ter plekke werd namelijk het Convenant Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA ondertekend. Daarmee richten OCW, NWO en de HBO-partners in de Stichting Innovatie Alliantie een regieorgaan voor het praktijkgericht onderzoek.

Het regieorgaan krijgt een plaats binnen NWO. Voor de hogescholen is dit de basis voor een volwaardige tweede geldstroom voor praktijkgericht onderzoek. Onderzoek dat volgens de ondertekenaars van convenant “cruciaal is voor hun taak om nieuwe kennis te creëren en te verspreiden, in de beroepspraktijk en voor die praktijk.”

Versterking onderzoek

HBO-onderzoeksgelden, eerder verdeeld door SKO en Stichting Innovatie Alliantie, maken vanaf 2014 onderdeel uit van de NWO-begroting. Aansluiting bij het NWO-systeem van financiering zorgt voor continuïteit in het verhogen van de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek. Het regieorgaan initieert daarnaast activiteiten voor de verdere ontwikkeling van het onderzoek van hogescholen en de doorwerking hiervan naar onderwijs en praktijk.

Zo draagt het bij aan versterking van de kennisketen van fundamenteel onderzoek tot aan innovatie in de beroepspraktijk. De nauwe verwevenheid van het praktijkgerichte onderzoek met het MKB en de beroepspraktijk betekent voor NWO een verbreding en intensivering van de contacten met bedrijven en publieke instellingen die een belangrijke motor zijn voor innovatie in Nederland.

Innovatiekracht

Met het tekenen van het convenant wordt het officiële startsein gegeven voor het inrichten van het regieorgaan dat per 1 januari 2014 operationeel zal zijn. Het geld dat het ministerie van OCW specifiek ter beschikking stelt voor praktijkgericht onderzoek van hogescholen blijft binnen de NWO-begroting geoormerkt voor dit doel.

De RAAK-regeling blijft voorlopig bestaan. Dit is de regeling waarmee onderzoek van hogescholen, vraaggestuurd door en in samenwerking met het MKB en professionals uit de publieke sector, wordt gefinancierd. De Stichting Innovatie Alliantie, gevormd door HBO-raad, VNO-NCW, MKB-Nederland, TNO, Syntens en Novay, zal ophouden te bestaan. De naam SIA en de samenwerking tussen genoemde partijen zullen voortleven binnen NWO.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK