PvdA tegenover minister

Nieuws | de redactie
9 april 2013 | Minister Bussemaker krijgt het lastig met haar eigen partij. Kamerlid Mohandis wil de pilot met een BSA in studiejaren na de propedeuse alleen in een minimale vorm steun geven.

Met zo’n BSA-mogelijkheid kan “de instelling de student aanzetten tot het sneller afronden van de opleiding. Daarmee kan de universiteit ervoor zorgen dat het ‘vrijblijvend studiegedrag’ wordt teruggedrongen en dat daarmee studietempo ook in latere jaren op peil blijft,” zei de VSNU al instemmend hierover. Invoering is nog lang niet aan de orde, want de pilot zal zo’n 6 jaar vergen.

Het kabinet vindt eerst “meer informatie nodig over de effecten die de hervormingen in het stelsel van BSA’s hebben op studenten en het studierendement. Om deze reden krijgen instellingen slechts de mogelijkheid om hiermee te experimenteren,” meldden de universiteiten hierover. Zij hadden wel in een hoger tempo met een maatregel als deze verder willen gaan.

Huiverige Kamer

In de Kamer is er echter veel aarzeling bij de pilot. Men vreest een opeenstapeling van impulsen om sneller afstuderen aan te moedigen en ongewenste effecten daarvan. Mohandis wijst er bijvoorbeeld op, dat in dezelfde periode ook het leenstelsel ingevoerd zou gaan worden.

De HO-woordvoerder voor de PvdA vindt de voorziene aanpak ook te fors voor een pilot. “We willen dit beperken tot het tweede studiejaar en tot maximaal 10 procent van alle studenten in Nederland.” Andere partijen zijn zeker zo huiverig voor de opzet die de minister voorstaat. D66 en de SP voelen er niets voor en het CDA, SGP en GroenLinks zetten veel vraagtekens erbij, nu met steun van de partij van de minister zelf.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK