The Lean Classroom

Nieuws | de redactie
10 april 2013 | Hoe zet je effectief internet en social media in lessen in? Volgens onderwijsadviseur Remco Bron moet je continu blijven ontwikkelen, meten en testen. “Werkt iets wel of werkt iets niet? Deel dit dan met collega docenten. Niet alleen op dezelfde instelling.”

“Het boek ‘The Lean Startup’ geschreven in 2008 door Eric Ries heeft eigenhandig de manier waarop met name startende ondernemers te werk gaan compleet veranderd. De filosofie van Ries gaat uit van het doorlopend ontwikkelen, het meten van de voortgang, het testen van de reactie van de doelgroep en waar nodig de strategie direct aanpassen. Dit resulteert in een methode waarmee producten en diensten snel op de markt worden gebracht en direct getest en aangepast worden.

Voor het inzetten van internet en social media in het klaslokaal kan een vorm van ‘The Lean Startup’ uitstekend worden toegepast. Door kortdurende experimenten uit te voeren met internet en social media tools in het klaslokaal en doorlopend de meningen van leerlingen te peilen kunnen snel goed werkende methodes worden gevonden zonder dat hier grote investeringen van school of docent voor nodig zijn.

Door het toepassen van ‘The Lean Classroom’ kan het onderwijs beter en effectiever gebruik maken van de nieuwste tools en beter inspelen op de behoeftes van de steeds kritischer wordende leerling. The Lean Classroom bestaat net als de startup variant uit vier stappen en kunnen gebruikt worden bij de introductie van een nieuw internet of social media tool in de klas. 

  1. Start een experiment 

Selecteer de nieuwe tool of methode die je wil introduceren in de les en probeer daarbij zo goedkoop mogelijk een experiment te starten. Is het bijvoorbeeld een online tool kijk dan of er de mogelijkheid is het gratis te gebruiken, eventueel voor een bepaalde tijd of met minder functies.

Gaat het om fysieke tools zoals bijvoorbeeld tablets of smartphones kijk dan wat de mogelijkheden zijn om deze tijdelijk lenen of te huren. Het idee is om de kosten zo laag mogelijk te houden om het zo makkelijk mogelijk te maken om te testen of de gekozen tool in de praktijk werkt. 

Stel bij de start van het experiment duidelijke doelen voor de inzet van de tools. Bepaal ook de duur van het experiment altijd vooraf. 

  1. Vraag doorlopend om feedback

Zodra het experiment is gestart, is het belangrijk doorlopend de leerlingen te betrekken bij de uitvoering ervan. Vinden zij het leuk? Wat kan beter? Wat kunnen we anders doen? 

Door de leerlingen ervan bewust te maken dat zij invloed hebben op de voortgang en het succes van het experiment, wordt betrokkenheid gekweekt. Door structureel naar meningen en input te vragen wordt het voor de leerling steeds natuurlijker om deze ook eerlijk te geven. 

  1. Doorgaan, aanpassen of stoppen 

Neem na een korte tijd van uitproberen de beslissing of het experiment werkt, of dat er aanpassingen nodig zijn of dat het niet werkt. Dit beslissingsmoment kan meerdere malen tijdens het experiment aan de orde komen. 

Doorgaan

Als het experiment werkt bekijk dan of de gestelde doelen al zijn behaald. Zijn deze behaald? Dan is het geslaagd en moet er een besluit worden genomen of de tool structureel een plaats in het klaslokaal kan krijgen. 

Aanpassen

Als aanpassingen nodig zijn, maak deze dan zo snel mogelijk en kijk op basis van de feedback van de leerlingen of de aanpassingen werken. Werkt het na een aantal aanpassingen goed dan is het een Go, maar wil het na een aantal aanpassingen niet werken dan is het een No Go

Stoppen

Als het experiment niet werkt, stop dan direct. Dit is vaak een moeilijke beslissing, maar hoe sneller deze wordt genomen hoe eerder weer gestart kan worden met een nieuw experiment. 

  1. Deel bevindingen 

Werkt iets wel of werkt iets niet? Deel dit dan met collega docenten. Niet alleen op dezelfde school, maar ook met vakgenoten door heel Nederland. Door hierin samen te werken komen de tools en werkwijzen bovendrijven die werken voor bepaalde vakken, leerlingen en methodes. 

Kernwaardes

De kern van The Lean Classroom is het doorlopend voor korte duur verschillende tools en methodes uit te proberen. Door de leerlingen voortdurend te betrekken kan direct worden bepaald of iets werkt of niet. Door bevindingen en eventuele aanpassingen te delen met collega’s wordt het vinden en toepassen van nieuwe tools en methodes steeds makkelijker en leuker. 

Het doel van mijn presentatie tijdens het NCOSM is docenten inspiratie te geven om met een internet of social media experiment in de klas te starten. Daartoe geef ik praktische voorbeelden van verschillende internet en social media tools die direct gebruikt kunnen worden in ‘The Lean Classroom’ methode.”

Remco Bron (@remcobron) is oprichter van een aantal internet startups en geeft onder meer gastcolleges op de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Hij is keynote spreker op het Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media: 14 t/m 17 mei 2013 in EYE te Amsterdam. Voor meer informatie daarover: www.ncosm.nl.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK