Titels HBO en WO gelijk

Nieuws | de redactie
26 april 2013 | De invoering van BaMa is weer een stapje dichterbij in Nederland. Met de gelijkstelling van HO-titulatuur heeft de Kamer één van de bizarre aspecten van de Hollandse BaMa-versie opgeruimd. Maar er moet nog meer.

Na decennia strijd lijkt de titulatuur van de HBO- en WO-graden opgehelderd. De bachelor is voortaan een bachelor en de master een master. Ten principale maakt dit een einde aan de dichotomie , die in ons land bij de invoering van het BaMA-stelsel werd doorgevoerd om de universiteiten mee te krijgen. Immers, alleen in Nederland kon men bedenken, dat het Bologna-akkoord zo zou worden geïnterpelleerd dat er wel één bestel van opleidingen zou komen, maar dat de titels voor hun alumni gescheiden zouden blijven per sector.

Nederland wilde voorop lopen

Minister Loek Hermans deed deze concessie aan het WO om deze sector te contenteren, dat het binaire karakter van het HO-bestel zou voortbestaan, ook al werd naar buiten toe in Europa gedaan alsof ons land een coherent BaMa systeem ging invoeren. Nederland wilde voorop lopen daarmee en ‘Parijs was wel een misje waard’.

Het BaMa systeem in ons land lijkt sindsdien dan ook nog het meest op het softdrugsbeleid waarmee wij in Europa ook zoveel waardering weten te oogsten. We bestrijden drugs aan de voorkant, maar gedogen tegelijkertijd een complete en winstgevende industrie van horeca, handel en hennepkwekerijen aan de achterkant.

Zo faken wij ook een BaMa-model, maar discrimineren tweederde van de afgestudeerden door hen internationaal zinledige titels te verlenen, door het gedoogbeleid met een binaire titulatuur.

Verder in het buitenland

Sinds het Hermans-compromis is meermale geprobeerd de oneffenheden daaruit te corrigeren. Er is namelijk meer dan de titulatuur alleen. Zo hebben sommige opleidingen van de wereldtop die ons land aanbiedt, dankzij dat compromis niet het ius promovendi in een derde cyclus na bachelor en master aanbod.

Concreet: wie in de kunsten wil promoveren, of in de hospitality-, moet buiten ons land doorstuderen. Bij Ton Koopman promoveren op Johann Sebastian Bach mag van ons BaMa stelsel niet bij het Koninklijk Conservatorium. En bij Roberta Alexander op Gershwin of Janaçek promoveren kan dan evenmin bij Codarts.

Ronald Plasterk poogde een oplossing te vinden door de separate HB-titulatuur verder te specificeren. Dit ‘Kurieren am Symptom’ bleek al snel erger dan de kwaal. Hij haalde zich de woede van zowel HBO als WO op de hals. Halbe Zijlstra trok uit het rapport-Veerman de conclusie dat alleen gelijkstelling van titels bij een gelijkwaardig kwaliteitsborging de oplossing ter principale kon brengen. Hij hield dit Fries-koppig vol, ook toen de Raad van State scepsis liet blijken over de gekozen oplossing.

Eindelijk de real deal?

Het is deze route die Jet Bussemaker als oud-bestuurslid van de combinatie UvA-HvA nu mag realiseren. Haar achtergrond biedt als het ware een extra legitimatie daarvoor. Dat geldt ook voor het introduceren van een derde cyclus bij de excellente opleidingen en instellingen in het HBO. De dag zou warempel dichterbij komen, dat Nederland het fake BaMa van VVD-minister Hermans uit de vorige paarse coalitie gaat inruilen voor de real deal. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK