Twente en Groningen samen

Nieuws | de redactie
10 april 2013 | Met een nieuwe strategische samenwerking rond 'Technologie en Gezondheid' bouwen de UTwente, RUG en het UMCG een nieuw kenniszwaartepunt. Daarmee willen zij zich ook internationaal profileren, onder meer naar Duitse partners.

Onderdeel van de intensievere samenwerking is de oprichting van een stimuleringsfonds voor het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten op het gebied van onderzoek, onderwijs, innovatie en valorisatie. Belangrijk doel van de samenwerking is het translationeel onderzoek te versterken, zodat nieuwe medische technologie doelmatig toegepast kan worden om de zorg voor patiënten te verbeteren.

Innovatie en ondernemerschap 

Een intensieve uitwisseling van wetenschappelijk personeel en daarmee gepaard gaande uitwisseling van medische en technische kennis moet een verdere verdieping van het onderzoek en het onderwijs richting de studenten realiseren. Ook wordt een gemeenschappelijk onderwijsprogramma voor innovatie en ondernemerschap in de biomedische technologie ontwikkeld.

Doordat de instellingen al nauwe banden hebben met Duitse universiteiten in het grensgebied – waaronder Oldenburg en Münster – is het mogelijk de samenwerking op termijn uit te breiden met Duitse partners. Toekomstige ambities zijn het starten van een nieuw opleidingstraject, waarmee studenten zowel een master geneeskunde als een master technische geneeskunde kunnen behalen, en het opzetten van een gezamenlijke onderzoekschool op het gebied van de neurowetenschappen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK