VVD drukt door

Nieuws | de redactie
29 april 2013 | De botsingen binnen de coalitie over het HO-beleid hebben geleid tot machtsvertoon van de VVD in de Tweede Kamer over strenger toezicht. Minister Bussemaker moet alsnog een wetsvoorstel versnellen, dat zij juist meer doordacht en minder bureaucratisch wilde afhandelen.

Na een reeks geschillen was de maat voor de grootste regeringspartij vol. Bij de behandeling van het wetsvoorstel over ‘kwaliteit en verscheidenheid moesten de liberalen hun afkeer tegen gelijke titulatuur voor HBO en WO na vele jaren verzet inslikken. Ook bij de differentiatie van collegegelden kregen zij niet hun opvattingen ten volle gehonoreerd dat is eveneens een oud en teer punt.

Is er ruimte voor high trust?

Daarom diende VVD-woordvoerder Pieter Duisenberg een motie in tegen een kernstuk van het beleid van minister Bussemaker. Dat een regeringsfractie dit doet, is al zeer ongebruikelijk. Duisenberg eiste dat de aanscherpingen in het toezicht op de kwaliteitsborging versneld zouden worden doorgevoerd, zodat de Kamer voor de zomer hier nog over kan spreken. De minister had juist een verschuiving daarvan aangekondigd.

Centraal in dit conflict staat dat de aanscherpingen waarschijnlijk overbodige overdaad zouden kunnen blijken te zijn. De evaluatie van het accreditatiestelsel zou daar uitsluitsel over geven en die komt deze zomer. De minister wil ruimte bieden voor herstel van high trust, maar velen in de Kamer voelen daar maar weinig voor, zo bleek nu opnieuw.

CDA steunt Bussemaker

Bussemaker kreeg voor haar lijn steun uit de oppositie tegen de grootste regeringspartij. De VVD vergaarde niettemin een meerderheid met steun van GroenLinks, SP, PVV, 50plus en de Dierenpartij. CDA-woordvoerder Michel Rog benadrukt tegen ScienceGuide:

“Op dit terrein steunen wij Bussemaker absoluut. Onze fractie vroeg een onderzoek van ACTAL naar de toezicht voorstellen en daar kwam uit wat wij vreesden: dit is een zinloze laag toezicht en regels bovenop het bestaande proces van verantwoording. Wij zijn er van overtuigd dat extra toezicht en meer administratie op dat gebied de hogeschool en universiteit niet beter zullen maken.“

De liberalen en hun bondgenoten op de flanken van links en rechts vinden dat na de casus Amarantis en Inholland zulke extra regels juist versneld moeten worden doorgevoerd. Rog noemt deze aanpak “incidentenpolitiek.” CDA en PvdA willen juist: “Voorkomen dat wij als Haagse politici de hele sector van HBO en WO laten opdraaien voor de gevolgen, als er bij een enkele instelling onderzoek wordt gedaan als er iets mis gaat.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK