Weg met hoge accijns op arbeid

Nieuws | de redactie
17 april 2013 | Er zitten absurditeiten in onze economie die ons niet bepaald helpen in om uit de crisis te komen. Dat besef probeert Stenden-lector Piet van Elswijk ook in Den Haag op de agenda te krijgen. "Je moet de financiële lasten niet op het loon zetten, maar zien als een soort sociale BTW."

Vorige week sprak lector Economie op mensenmaat met betrokkenen van zijn lectoraat uit het bedrijfsleven en vakbonden. Hij sprak met hen over de rare regelgeving die er soms te vinden zijn in ons systeem en hoe die ons tegenwerken nu het economisch allemaal niet zo voorspoedig gaat. “Het gaat op dit moment toch vooral om werk, werk, werk. We hebben meer banen nodig, maar tegelijkertijd is arbeid heel erg duur.”

Werk creëren is te duur

“Alle acties van de overheid om iets te veranderen zijn gericht op werklozen, maar volgens mij moet je dat omdraaien. Het is de werkgever die werk geeft. Via de accijns op werk maken we het creëren van arbeid heel erg duur. Bij halvering van de arbeidskosten zullen zij eerder geneigd zijn om mensen in dienst te nemen.”

Die halvering van de arbeidskosten moet je volgens van Elswijk niet doen door simpelweg de belasting te verlagen, “nee, het hoeft de staat helemaal geen geld te kosten.” Volgens de Stenden-lector gaat het er juist om het denken over waar je die belasting precies op legt. “Je moet die belasting juist leggen op de toegevoegde waarde van arbeid. Dus geen input-belasting maar een output-belasting”

“Het gaat er om dat werkgevers kapitaal hebben om mee te ondernemen. Je moet belasting heffen op de toegevoegde waarde van die ondernemingen. Een nieuwe sociale afdracht dus als je omzet hebt en niet gelijk als je gaat beginnen. Berekeningen, ook van het CPB, tonen aan dat je daarmee veel meer werk en welvaart creëert.”

Besef in Den Haag

Van Elswijk ziet dat een inhoudelijke discussie over deze cultuurverandering vaak verzandt in discussies over budgetten. “Je moet volgens mij echt over dat soort budgetkwesties heen kijken.” Met zijn lectoraat probeert Van Elswijk nu dit punt op de politieke agenda te krijgen. “Wij willen een gesprek met de regio’s en UWV hierover. We zijn nu al in discussie met de provincies hier in Noord-Nederland, de gemeenten en de woningcorporaties.”

De volgende stap is volgens de Stenden-lector dat ook in Den Haag het besef doordringt dat deze plannen een echte stimulans voor de economie betekenen. “Als je kan laten zien dat het hen niets zal kosten, krijg je wellicht de kans dit met succes te agenderen.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK