Wiskunde leren moet anders

Nieuws | de redactie
11 april 2013 | “Rekenen doen we tegenwoordig met een machine.” Het reken-wiskunde onderwijs is aan herziening toe, stelt Ronald Keijzer (Ipabo) in zijn lectorale rede. “Het gaat om een accentverschuiving naar probleem oplossen als onderwijsaanpak. Begeleiding van onderzoekende leraren vraagt om onderzoekende opleiders.”

“Nederland is een van de weinige landen waar er in de taal een onderscheid gemaakt wordt tussen rekenen als aanduiding voor een schoolvak in het basisonderwijs en wiskunde als aanduiding voor een vak in het voortgezet onderwijs,” vertelt Ronald Keijzer die stelt dat de maatschappelijke veranderingen de vraag naar wiskundige kennis en de vaardigheden daarbij danig hebben veranderd. “Is het dan nog wel nodig om te leren rekenen?” vraagt de nieuwe lector zich af.

Hij antwoordt daarop dat vooral een accentwijziging nodig is. “Meer aandacht voor het zelf modelleren van situaties en het betekenis geven van getallen in dergelijke situaties, meer aandacht voor het interpreteren van informatie, meer aandacht voor het schattend rekenen en het meten.” Zijn lectoraat ‘rekenen-wiskunde’ bij de Ipabo stelt dat voor die accentverschuiving een onderzoekende houding van docent, student en leerling is vereist. “De nieuwsgierigheid van de lerende prikkelen om die zo tot het leren van rekenen-wiskunde te brengen, vormt een uitgangspunt in al het lectoraatswerk.”

Cultuuromslag in opleiden

Ronald Keijzer bepleit in dat verband een cultuuromslag in het denken over het opleidingsonderwijs in rekenen en wiskunde. “Het ontwikkelen van opleidingsonderwijs zou niet langer alleen moeten plaatsvinden op basis van de praktijkkennis van opleiders. Het ontwikkelen van opleidingsonderwijs zou tot onderzoeksmethode moeten worden gemaakt.”

Juist hier ligt een belangrijke taak voor lectoraten, onderstreept hij. “Zij hebben namelijk de taak tegelijkertijd bij te dragen aan hoogwaardige curriculumontwikkeling op de opleiding en aan het professionaliseren van opleiders.”

Met dit lectoraat wil Keijzer laten zien dat het leren onderwijzen om onderzoekende leraren vraagt en dat het begeleiden van deze onderzoekende leraren vraagt om onderzoekende opleiders. “De ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs zou zich moeten richten op de toekomst en de eisen die de toekomst stelt aan jonge mensen in de basisschool en die in de opleiding daarvoor.

Het lectoraat ‘rekenen-wiskunde’ gaat daarbij voort op de weg die als uiteindelijk oogmerk heeft bij te dragen aan de nodige wiskundige bagage van kinderen en (aanstaande) leraren, zodat zij met die kennis en vaardigheden hun toekomst vorm kunnen geven.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK