Aanpassing leenstelsel voor bèta-studies

Nieuws | de redactie
13 mei 2013 | Het kabinet is bereid na te gaan of studenten in zware bèta-tech-studies gespaard kunnen worden voor de extra last van het sociaal leenstelsel. In het Techniekpact doen de bewindslieden deze concessie aan het bedrijfsleven, dat vreest dat de nieuwe studieleningen studeren daarin zal ontmoedigen.

Vandaag tekenen de bewindslieden en de partijen in het onderwijs en technisch bedrijfsleven het in het Regeerakkoord aangekondigde Techniekpact. Kern van de gezamenlijke inzet is dat de inspanningen om wetenschap en technologie op alle niveaus in het onderwijs impulsen te geven.

Vasthouden en doorzetten

“Het Techniekpact markeert het begin van een verhoogde inspanning. Sommige maatregelen hebben op korte termijn effect, andere werpen pas na langere tijd hun vruchten af. Vasthouden en doorzetten is dus noodzakelijk om de beoogde resultaten te boeken.“ Daarbij worden succesvolle projecten verder aangejaagd en nieuwe accenten gezet. Met name de aandacht voor ‘W&T’ in het basisonderwijs en de lerarenopleidingen krijgt nu extra aandacht.

Het pact wordt gezien als een bijdrage aan het herstel van de groeikracht van de economie. “Er is de komende jaren volop werk voor jongens, meiden, vakmensen en internationaal talent met een bètatechnisch profiel. Tot 2020 gaan jaarlijks meer dan 70.000  bouwvakkers, installateurs, electrotechnici en werktuigbouwers met pensioen. Daarbovenop kunnen bedrijven uitdagend werk bieden aan duizenden extra technici. Sectoren als life sciences, tuinbouw, high tech en biobased economy zien volop groeikansen. In deze sectoren zijn uitdagende banen op alle niveaus: van praktische mbo-ers tot universitaire toponderzoekers.”

Verkenning in leenstelsel

Een opvallend element is de bereidheid van het kabinet om de plannen voor een sociaal leenstelsel aan te passen. De bewindslieden zullen verkennen of de studenten die in de bèta-tech studies 2-jarige masters moeten afronden voor hun diploma tegemoet gekomen kunnen worden. Verkend zal worden of de extra schulden en kosten die zij daarvoor zullen moeten maken opgevangen kunnen worden. Daarbij richt men zich allereerst op studies die samenhangen met de tekortsectoren in de technologie en bèta-sector.

De kritiek vanuit het bedrijfsleven op dit aspect van het leenstelsel wordt hiermee serieus beantwoord. De bedrijven doen daar iets tegenover binnen het pact. “Bedrijven uit de topsectoren stellen jaarlijks 1.000 studiebeurzen ter beschikking voor excellente Nederlandse en internationale bèta en technologie studenten in het hoger onderwijs (voor bachelor en master).”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK