Betekenisvol wonen in krimpgebied

Nieuws | de redactie
15 mei 2013 | Hanze-lector Sabine Meier onderzoekt hoe demografische krimp invloed heeft op de fysieke ruimte, landschap, gedrag en routines van mensen. “Onderzoek naar de manier waarop bewoners betekenis construeren door alledaagse processen heeft toegevoegde waarde voor beleidsmakers.”

“Verwacht wordt dat pas vanaf 2040 het aantal inwoners in Nederland zal teruglopen. Maar in enkele zogenaamde topkrimpregio’s, te weten Noordoost-Groningen, Zuidoost-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen, krimpt de bevolking nu al.” Sabine Meier, lector Krimp & Samenleving van de Hanzehogeschool stelt dat krimp en vergrijzing grote invloed hebben op hoe het leven er in deze gebieden uit gaat zien.

Passend bij zelfbeeld

“Ik wil benadrukken dat mensen en organisaties altijd een keuze hebben over de manier om met veranderingen om te gaan en dat er ook uiteenlopende manieren zijn om tot oplossingen te komen.” Meier deed eerder al onderzoek naar de motieven voor mensen om te verhuizen en concludeerde dat de sociale rol die bewoners zich in een wijk toedichten vaak van belang is in deze keuzes.

“mensen reflecteren hun gedrag en keuzes dusdanig dat ze uiteindelijk passen bij hun zelfbeeld. Het zelfbeeld wordt mede bepaald door het idee bij welke sociale groep en op welke plaats men thuishoort.”

Met dit sociale gegeven wil de lector nu op de Hanzehogeschool rond een aantal onderzoeksprojecten. “Ik denk dat het onderzoek naar de manier waarop bewoners betekenis construeren door alledaagse processen, ten eerste, toegevoegde waarde heeft voor beleidsmakers. Ten tweede levert het inzichten op die voor HBO-studenten van technische opleidingen nuttig kunnen zijn.”

Drie onderzoekslijnen

Toch zijn niet alleen studenten van technische opleidingen gebaat bij onderzoek op dit punt. Ook in de toegepaste psychologie en kunstvakopleidingen is alle ruimte voor onderzoek naar het construeren van betekenis door bewoners. Sabine Meier heeft op basis daarvan het afgelopen jaar drie onderzoekslijnen opgestart.

1) Onderzoek naar redenen van waardering van de leefomgeving, plaatsen en het (Waddenzee)landschap in krimpregio’s door bewoners;

2) Onderzoek naar herbestemming van gebouwen in krimpgebieden in relatie tot het dagelijks gebruik door bewoners en het zelforganiserend vermogen van hen;

3) Onderzoek naar de dagelijkse routes en routines van bewoners in krimpregio’s die gezond ouder willen worden (Healthy Ageing) en hoe de gebouwde en sociale omgeving daar een rol in kan spelen.

Gisteren sprak Sabine Meier haar lectorale rede uit in Groningen. Lees er hier meer over

 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK