Bussemaker kijkt naar MOOCs

Nieuws | de redactie
30 mei 2013 | Minister Bussemaker “ziet grote kansen” voor open online onderwijs in Nederland. Dit antwoordt ze op Kamervragen van VVD’er Duisenberg. De Minister oriënteert zich “op dit moment op wat MOOCs voor het hoger onderwijs kunnen betekenen en wat de rol van de overheid hierbij zou kunnen of moeten zijn.”

VVD-onderwijswoordvoerders Pieter Duisenberg en Karin Straus stelden Kamervragen naar aanleiding van een artikel van ScienceGuide.eu over de niet geheel vlekkeloze oprichting van het pan-Europees MOOC platform OpenupEd. De Open Universiteit maakt samen met elf andere universiteiten uit evenveel landen deel uit van dit Europese initiatief dat nieuwe Massive Open Online Courses (MOOCs) moet gaan aanbieden. 

Samen met Ivy League

OpenupEd is doende met deze universiteiten aan een portal om MOOCs aan te bieden, maar legt de regie bij de instellingen. Dit in tegenstelling tot de grote Amerikaanse initiatoren als Coursera, Udacity en edX. Openuped noemt zichzelf dan ook nadrukkelijk geen platform maar een “window for universities that want to offer MOOC learning”.

De eerste Nederlandse universiteiten hebben zich gemeld bij deze nieuwe manier van onderwijs. De UvA, Leiden en Delft bieden als eerste MOOCs aan. Amsterdam op een eigen portal, Delft en Leiden hebben zich inmiddels aangesloten bij een van de toonaangevende Amerikaanse platforms. Delft bij edX, waar ook MIT en Harvard hun online lessen aanbieden en Leiden samen met onder meer Stanford en Princeton bij Coursera. 

Nederland potentieel koploper

Alleen al bij Coursera staan op dit moment 3.5 miljoen studenten ingeschreven, en Nederlandse instellingen beginnen ook langzaam te experimenteren met deze vorm van open education. Vanuit Den Haag bleef het de afgelopen tijd op dit onderwerp stil.

Inmiddels is de minister merkbaar enthousiast over de mogelijkheden die deze nieuwe onderwijsvorm biedt. “ICT-ondersteund leren en open online onderwijs bieden voor het Nederlandse hoger onderwijs grote kansen. Open online onderwijs breekt door, en het Nederlandse hoger onderwijs heeft de potentie om een van de koplopers te worden.” De minister heeft ook bij de studentenbonden gemeld, dat zij over dit onderwerp wil doordenken en de visie en ervaringen uit studentenkring daarbij direct wil betrekken.

Beleidsbrief in aantocht

Er zijn niettemin nog een serie aspecten rondom MOOCs, zowel bij instellingen, studenten als bestuurlijk en politiek, waar men over zal moeten doordenken. De minister kondigt aan, dat zij in het najaar met een beleidsbrief daarover komt. Duisenberg en Straus informeerden voor de zekerheid of de wet- en regelgeving instellingen die deze willen aanbieden niet in de weg zit. 

Bussemaker neemt dat punt in elk geval mee, meldt zij. “Op dit moment ben ik mij aan het oriënteren op wat MOOCs voor het hoger onderwijs kunnen betekenen en wat de rol van de overheid hierbij zou kunnen of moeten zijn. Opheffen van mogelijke belemmeringen in wet- en regelgeving voor de geschetste ontwikkeling maakt hiervan deel uit”, legt de Minister uit aan de Kamer.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK