Datastromen in de haven

Nieuws | de redactie
31 mei 2013 | Kees Pieters is begonnen aan zijn werk als lector Informatie in de Haven in Rotterdam. De ingenieur is begin mei benoemd en gaat in de haven aan de slag met het in kaart brengen en benutten van de datastromen. “Rotterdam is een unieke proeftuin voor allerlei baanbrekende initiatieven.”

Pieters gaat bij zich bij het Kenniscentrum Mainport Innovation van Hogeschool Rotterdam richten op het identificeren en analyseren van datastromen in en rond de haven van Rotterdam.  Kees Pieters is met ingang van 1 mei 2013 benoemd tot lector Informatie in de Haven bij het. Pieters gaat.

Het gaat hierbij om data in logistieke ketens, de procesindustrie, het beheer van assets of voor het grote publiek. Informatie speelt in dit complexe netwerk een steeds grotere rol en beperkt zich niet alleen tot informatie-uitwisseling tussen organisaties, maar omvat ook mobiel dataverkeer.

Complexe datastromen

De complexiteit van grote volumes aan data in combinatie met de opkomst van nieuwe technologie maakt een nieuwe innovatieve aanpak noodzakelijk. In zijn onderzoek richt Pieters zich op de vraag welke toegevoegde waarde havendata kunnen bieden voor logistiek, industrie, de maritieme sector en zakelijke dienstverlening. Ook maakt hij inzichtelijk hoe data concreet toegepast kunnen worden in de vorm van apps, informatiesystemen en intelligente netwerken.

Het is voor één partij onmogelijk om voldoende inzicht te hebben in alle informatiestromen en hieraan sturing te geven. Met als gevolg dat tal van disciplines moeten samenwerken om deze data ‘zinvol’ te maken.

In de Rotterdamse haven betekent dit dat specifieke kennis van logistieke processen – zoals het lossen van schepen – moet worden aangevuld met kennis van bijvoorbeeld de verwerking van de lading tot en met het eindproduct, het verkeer en weersomstandigheden.

Klassieke en creatieve industrie verbinden

“Rotterdam is een unieke proeftuin voor allerlei baanbrekende initiatieven. Zo kun je de ‘klassieke’ industrie in het havengebied in contact brengen met de bloeiende creatieve industrie van industrieel ontwerpers, game designers en mediakunstenaars. Op deze manier kunnen deze enorme datastromen met slimme visualiseringstechnieken zo intuïtief mogelijk worden gemaakt voor eindgebruikers”, legt Pieters uit.

“Hiertussen kunnen één of meerdere partijen als ‘buffer’ dienen voor de verschillende culturen die bij elkaar komen en een visie op de lange termijn ontwikkelen. Het Kenniscentrum Mainport Innovation heeft hierop als partner van het Open Data-initiatief van de Rotterdamse haven al een voorschot genomen.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK