De juiste mensen trekken

Nieuws | de redactie
24 mei 2013 | Jet Bussemaker wil “de juiste mensen binnenhalen” en daartoe de entree van kenniswerkers waar nodig versoepelen. OCW gaat nog voor de zomer met de betrokkenen in het HO “afspreken wie welke taak op zich neemt.” Daarbij gaat het om boeien én binden van dit talent

Het SER advies Make it in the Netherlands heeft Bussemaker – zelf voormalig Kroonlid van de SER – enthousiast naar zich toe getrokken.in ontvangst nam. Dit advies is bedoeld om  beleid aan te wakkeren dat Nederland aantrekkelijker kan maken voor internationale studenten en onderzoekers.

De SER vindt dat we buitenlandse studenten meer moeten stimuleren om naar Nederland te komen, vooral in de studierichtingen die opleiden voor beroepen waar een tekort aan personeel is. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat deze buitenlandse studenten hier blijven werken na afronding van hun studie. De SER doet hiertoe aanbevelingen aan bedrijven en organisaties, onderwijsinstellingen en aan de overheid.

Actie voor de zomer

De concrete uitwerking hiervan vanuit de praktijk, zoals door HHS-lector Jos Walenkamp nader verfijnd, bouwt hier op voort. Bussemaker gaat nog voor de zomer een zogeheten high level-bijeenkomst organiseren waarin zij met de betrokken organisaties zal afspreken wie welke taak op zich neemt. Ook gaat ze kijken naar de regelgeving, naar wat kan worden vereenvoudigd en welke regels overbodig zijn. In het overleg van het kabinet met de regering-Merkel in Kleve was aan dit punt ook enige aandacht geschonken, zo bleek uit de rede van de Kanzlerin in Nijmegen.

In lijn met het Techniekpact wil de minister van OCW ook een ander selectiebeleid inrichten voor internationaal talent.  Zij wees er op dat juist voor tekortvakken het zaak is talent aan te trekken. “Inzet zal zijn dat we de juiste mensen binnenhalen, wat kan betekenen dat we voor sommigen strenger zullen zijn en voor anderen juist soepeler.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK