De kunst van keuzes maken

Nieuws | de redactie
28 mei 2013 | ‘Advising is teaching’ stelt Oscar van den Wijngaard (University College Maastricht). Hij haalde een internationale conferentie over ‘academic advising’ naar Nederland. “Het is een onderwijstaak.”

Andere University Colleges noemen het vaak ‘tutoring’, maar bij het University College Maastricht gaan ze voor ‘academic advising’. “Dan staat er geen full time tutor tussen de student en de docent, maar het advisering wordt door de docenten zelf gedaan”, vertelt Oscar van den Wijngaard (Coordinator Academic Advising).

“In Maastricht hebben we de keuze gemaakt om de studiebegeleiding te zien als onderwijstaak, Daarom berust deze taak bewust bij de docenten zelf. Het University College Maastricht geeft de studenten een grote keuzevrijheid om de eigen studie vorm te geven. Natuurlijk met een aantal randvoorwaarden: de studenten mogen niet te veel aan de oppervlakte blijven hangen.”

“De studenten bepalen dus in hoge mate zelf hun curriculum. Het is mijn bedoeling dat ze ook bij het maken van de keuzes iets leren”, zegt Van de Wijngaard. “Wat betekent de keuze voor een bepaald vak voor je studieplan? Omdat zulke beslissingen best pittig zijn, begeleiden wij de studenten hierbij intensief.” Daarbij treedt de docent-academic adviser niet ál te sturend op. “Ik vraag ze vooral ‘wat denk je zelf dat de goede vakken voor jou zijn?’.”

Meer dan een tevredenheidsonderzoek

Om het leer-aspect van het maken van keuzes verder te verdiepen, biedt het University College ook workshops aan. Van den Wijngaard: “Ons motto is ‘advising is teaching’. Evaluaties hebben vaak het karakter van ‘tevredenheidsonderzoek’ terwijl we de resultaten ook als ‘leeruitkomsten’ kunnen zien. Op die manier ga je een stap verder en leert de academic adviser zelf ook. Zo bleken studenten moeite te hebben met de keuze voor de master oriëntatiefase. Als reactie daarop hebben we workshops ontwikkeld die studenten helpen bij het maken van hun keuze. ”

Hoe kun je studiesucces verbeteren door betere begeleiding en advies? In de Europese Internationale conferentie over Academic Advising van 5 -7 juni in Maastricht, proberen Van den Wijngaard en zijn internationale collega’s daar antwoord op te geven.

Studentbegeleiding in de lift

In nauwe samenwerking met NACADA, de wereldwijde organisatie voor studieadviseurs of ‘academic advisors’,  organiseert de UM een internationale conferentie getiteld “Enhancing Student Success: A Global Perspective”.  Het onderwerp van deze conferentie is het uitwisselen van succesfactoren op het gebied van studieadvies, persoonlijke begeleiding, en andere vormen van ondersteuning voor studenten in het hoger onderwijs. 

In Nederland, maar ook in andere landen, wordt steeds meer nadruk gelegd op het terugdringen van uitval en het verhogen van het studierendement, gunstig zowel voor universiteiten als voor studenten. Effectieve studiebegeleiding faciliteert en stimuleert studenten om hun studie- en carrièresucces in eigen hand te nemen of, zoals NACADA het formuleert: ‘advising is teaching’.

Tijdens de conferentie worden ervaringen van over de hele wereld op dit gebied gedeeld. Belangrijke thema’s van de meer dan zeventig presentaties en workshops zijn: de optimale overgang van middelbare school naar voortgezet onderwijs; verminderen van studie-uitval en switches; de juiste studiekeuze in relatie tot carrièreplanning; en nieuwe technieken en communicatiemiddelen ter ondersteuning van studentbegeleiding.

Voor het eerst buiten de V.S.

Het is voor het eerst dat deze conferentie in Europa plaatsvindt. University College Maastricht is verheugd over het gastheerschap aangezien UCM veel expertise heeft opgedaan op dit gebied en innovatieve methodes heeft ontwikkeld om studenten succesvol te begeleiden.

Twee medewerkers zijn onlangs door NACADA geëerd met de Outstanding Advising Administrator Award (Oscar van den Wijngaard), de Advising Technology Innovation Award (Nicolai Manie), en de “Leading Light” Award (Oscar van den Wijngaard). Nicolai Manie won in 2012 de Gerard Mols Leading in Learning Award van Universiteit Maastricht vanwege de door hem ontwikkelde Mastertool, waarmee UCM studenten hun eigen curriculum – dat ze grotendeels zelf samenstellen – kunnen vergelijken met die van alumni, om zo te weten te komen welke Master programma’s alumni zijn gaan volgen – en wat hun bevindingen zijn. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK