De LSVb is een meisje

Nieuws | de redactie
14 mei 2013 | Meertens Instituut en UTwente brengen TweetGenie, een computerprogramma dat algoritmisch via het taalgebruik leeftijd en geslacht van twitteraars kan bepalen. ScienceGuide analyseerde voor u de HO-beleidsmakers- en organisaties. Hoe oud zijn Thom de Graaf en OCW? Hoe jong is het ISO?

Iedereen twittert op zijn eigen manier. Toch zijn er voor groepen allerlei wetmatigheden te vinden. Uit onderzoek van het Meertens Instituut en de Universiteit Twente komt bijvoorbeeld naar voren dat jongeren op Twitter vaker over zichzelf en over onderwerpen als school praten. Ook gebruiken ze meer smileys dan oudere twitteraars. Deze gebruiken op hun beurt bijvoorbeeld weer langere woorden, langere zinnen, links en hashtags in hun tweets.

De verspreiding van broodjes aap

Het programma is onderdeel van het promotieonderzoek van Dong Nguyen. Zij wil onder meer onderzoeken hoe verhalen en geruchten zich via sociale media verspreiden. Hierbij is het van groot belang om verschillende typen gebruikers te kunnen onderscheiden.

De onderzoekers hebben nu een eerste versie van een computerprogramma ontwikkeld, TweetGenie, dat op basis van iemands tweets redelijk nauwkeurig de leeftijd en het geslacht van die persoon in kan schatten. Het programma kijkt hierbij enkel naar het taalgebruik van de twitteraar, en niet naar de naam, de foto of het profiel.

In 85 % van de gevallen raadt het programma het geslacht correct. Bij de inschatting van de leeftijd zit de computer er gemiddeld minder dan vier jaar naast. Hiermee is de inschatting van de computer nu al iets nauwkeuriger dan die van mensen.

Anoniem twitterprofiel

Je kunt elk twitterprofiel in het programma invullen (van mensen die voornamelijk in het Nederlands twitteren). Ook kun je met het programma, op basis van geanonimiseerde twitterprofielen, kijken of jij beter bent in het inschatten van leeftijd en geslacht van een willekeurige twitteraar dan de computer. Vandaag wordt de eerste versie van het programma gelanceerd.

De onderzoekers hopen, op basis van de feedback die mensen geven, het programma verder te verbeteren. Zo is het op het moment bijvoorbeeld nog lastig om de leeftijd van twitteraars ouder dan 35 goed in te schatten. Klopt dat ook in de kennissector?

Analyse van HO-beleidsmakers

ScienceGuide zocht enkele vooraanstaande HO-beleidsmakers, namen en organisaties uit om toch eens te kijken wat hun leeftijd en geslacht is. Het heet immers een mannenwereld vol babyboomers te zijn, maar is dat ook het TweetGenie-beeld?  

Na de Marja van Bijsterveldt jaren en met het aantreden van Jet Bussemaker is OCW in elk geval wat het departement moet zijn volgens de algoritmische taal-analyses: een vrouw van 41.  De voormalige HBO-raad, laatst van naam gewijzigd in Vereniging Hogescholen, blijkt een man van 42 te zijn. NWO? Ook een man, maar van 43.

De jeugdigste onder de koepels is is die onder leiding van Karl Dittrich, het kan niet verbazen. De VSNU blijkt een man van 37. Een fraaie verrassing biedt de KNAW. Doorgaans wordt de 205 jaar oude Akademie van Frits van Oostrom, van Robbert Dijkgraaf en nu President Hans Clevers, gezien als een eerbiedwaardig mannenbolwerk met haar statige Trippenhuis, het oorspronkelijke Rijksmuseum en tehuis van ‘de Nachtwacht’ in het hartje van de Grachtengordel. Echter, afgaande op het twitteraccount blijkt de Akademie een vrouw van 39 te zijn.

Studenten, HBO-chefs en Kamerleden

De studentenbonden ISO en LSVb mochten verwachten dat zij een afspiegeling zijn van hun onbedorven jeugdige achterban, maar dit blijkt volgens de algoritmische tweet-analyses niet het geval. Het ISO is een man van 33, de LSVb is wat jeugdiger en bovendien een vrouw. Zij is dertig. Die sekse is dan wel weer overeenkomstig de samenstelling van hun nieuwe besturen. In juni zullen bij de LSVb drie vrouwen aantreden bij vijf bestuurders. Bij het ISO is het omgekeerd: drie mannen op vijf mensen.

Wie toonaangevende collegevoorzitters laat analyseren treft behoorlijk goede analyses van Het Bureau van Voskuil en de Twentse universiteit. Zo wordt Doekle Terpstra (Inholland) en Marcel Wintels (Fontys) – heel eervol – twee jaar meer gravitas door hun twitterleeftijd toebedeeld dan strikt fysiek gewettigd. Jet de Ranitz van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten blijkt een vrouw van 42. Een opvallende uitkomst treffen we aan in het WO. Erasmusvoorzitter Pauline van der Meer Mohr blijkt na de analyse van haar tweets een man van 44 te zijn.

Hoe zit het in de Tweede Kamer? Twee welbekende onderwijswoordvoerders hebben wij laten analyseren door TweetGenie en wat blijkt? Anne-Wil Lucas van de VVD is een vrouw van 38 en Tanja Jadnanansing van de PvdA is een vrouw van 37.

En met oog op de volledigheid: ScienceGuide blijkt een man van 39. De tweelingbroer van dat meisje in het Trippenhuis?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK