Erasmus-lening onhaalbaar

Nieuws | de redactie
10 mei 2013 | De Erasmus-beurs is een oude bekende, maar over het nieuwe Erasmus-lening voorstel uit Brussel zijn de meningen nogal verdeeld. OCW liet ResearchNed/KPMG de zaak onderzoeken. ‘Onhaalbaar’ is de conclusie.

Volgende week gaan Europees Parlement, Raad en Europese Commissie met elkaar in discussie over de herziene Erasmus-regelgeving: ‘Erasmus voor all’. Een klein, maar betwist onderdeel van dit pakket is de Erasmus master garantiefaciliteit.

Die regeling wil het mogelijk maken dat studenten met behulp van een lening hun masters graad in een ander Europees land kunnen doen. De lening zou door een bank worden uitgegeven, en de EU staat hiervoor gedeeltelijk garant. De banken moeten wel ‘bepaalde voordelige’ condities hanteren.

Wel inkomend verkeer verwacht

Het Ministerie van Onderwijs heeft het consortium ResearchNed/KPMG gevraagd om de haalbaarheid van deze Erasmus-lening laten onderzoeken.

De onderzoekers verwachten in de eerste plaats dat de Erasmus-lening voor studenten uit Nederland niet of nauwelijks toegevoegde waarde heeft boven de meeneembare studiefinanciering – ook niet na invoering van een sociaal leenstelsel. Het effect op uitgaande diplomamobiliteit van masterstudenten zal daarom zeer gering zijn.

“Aan de leenvoorwaarden wordt vanuit de leenfaciliteit een aantal minimum eisen gesteld, maar de regeling zal per definitie minder gunstig zijn dan de (huidige) Nederlandse meeneembare studiefinanciering: het gaat bij uitsluitend om een lening, bij de aflossing geldt geen draagkrachtregeling en er is geen kwijtschelding na 15 jaar”, aldus het onderzoeksrapport.

Wat wel wordt verwacht, is een toename van inkomende masterstudenten naar Nederland, met name vanuit de EU-landen met lagere inkomens en zonder meeneembare financiering, maar alleen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze groep kan daar een positief effect hebben op verdergaande internationalisering van de Nederlandse wo-masters.

Banken reageren lauw

“De haalbaarheid van de leen-faciliteit hangt sterk af van de deelname van voldoende intermediairs die leningen kunnen verstrekken”, zo stelt het onderzoeksrapport. Tot dusver tonen potentiële intermediairs weinig interesse, juist vanwege de verwachte geringe deelname van Nederlandse studenten en de grotere deelname van studenten uit andere EU-landen.

Die laatsten vormen kennelijk geen interessante doelgroep voor banken en zijn bovendien een riskante doelgroep vanwege moeilijke traceerbaarheid in de aflossingsfase. 

ResearchNed en KPMG  denken dat de interesse van intermediairs en daarmee de haalbaarheid van de leenfaciliteit zal toenemen indien de voorwaarde wordt opgenomen dat leningen alleen worden verstrekt aan studenten uit het vestigingsland van de bank.

Geen rol voor DUO

Het ligt voor de Nederlandse overheid niet voor de hand om via DUO een actieve rol te spelen bij uitgeven van een Erasmus-lening, met name omdat de EMGF voor studenten uit Nederland nauwelijks toegevoegde waarde heeft en tegelijkertijd het verstrekken van leningen aan studenten uit andere EU-landen financiële risico’s oplevert.

“Ook indien na aanpassing van het EC-voorstel leningen alleen verstrekt zouden worden aan studenten uit eigen land, blijft uitvoering door DUO een kostbare investering voor een zeer beperkte doelgroep.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK