Groningen beeft

Nieuws | de redactie
22 mei 2013 | Begin dit jaar werd het Noorden van Groningen wederom opgeschrikt door aardbevingen. Wat doet dit met bewoners en hoe beïnvloedt het de leefbaarheid in de provincie. Het Kenniscentrum Noorderruimte (Hanze) gaat over deze vragen in discussie met experts in onderwijs en onderzoek.

Bij het Kenniscentrum Noorderruimte zal allereerst middels een college ingegaan worden op de effecten van de bevingen op de grondmechanica. Daarna zal met experts in gesprek gegaan worden over de verschillende kennisvragen die de bevingsproblematiek door de grootschalige gaswinning in de provincie oproept. Wat is bijvoorbeeld de invloed op de leefbaarheid, natuur en landschap, waterbeheer en waardeontwikkeling van vastgoed?

De discussie zal geleid worden door Hanze-lector Hans Revier die in gesprek gaat met:

•Piet de Vey Mestdagh, gedeputeerde van de provincie Groningen, gaat in op het  beleid van de provincie in deze kwestie.

•Floris Boogaard, lector Ruimtelijke Transformatie van de Hanzehogeschool Groningen, gaat in op de grondmechanische aspecten van de bevingen (samenvatting van het openbare college eerder die middag)

•Boris Pents, beleidsmedewerker van de Natuur en Milieufederatie Groningen, gaat in op de effecten op natuur en landschap.

De Kenniscafé ‘De noorderruimte beeft’ maakt deel uit van een reeks café’s georganiseer door het Kenniscentrum NoorderRuimte met als doel kennis te delen en verbanden te leggen. Praktijk, onderwijs en onderzoek ontmoeten elkaar in het Kenniscafé NoorderRuimte. Vanuit verschillende invalshoeken en ook in verschillende vormen worden iedere editie actuele onderwerpen binnen het werkveld belicht.

U bent van harte welkom op 23 mei 2013 van 16.00 tot 17.30 uur bij het Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen, Zernikeplein 11, A1.03. De volledige uitnodiging leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK