Grote bedragen topcentra

Nieuws | de redactie
14 mei 2013 | Het kabinet investeert ruim €200 mln extra in topcentra in HBO en MBO. Het Techniekpact daagt uit tot matching uit het bedrijfsleven tot zeker €100 mln. Vooral in het MBO zal dit een belangrijke impuls vormen, ook met oog op doorstroming naar het HBO. Ruim €200 mln gaat naar extra leerwerktrajecten.

“Voor het mbo richten Rijk en regio een investeringsfonds op met een beoogde omvang van €200 mln. Met dit bedrag wordt €100 mln. aan private investeringen in publiek-private samenwerkingen uitgelokt,”  melden de afspraken in het techniekpact.

Voorwaarde: schaalvergroting

De publiek-private samenwerking kan impuslen krijgen, mits voorzien wordt in “een doelmatige organisatie van het opleidingenaanbod. Het investeringsfonds draagt zo ook bij aan het realiseren van minder kleine opleidingen.”

Het investeringsfonds wordt gevuld door onder meer te komen tot een herschikking van de stagebox-middelen à €100 mln gedurende 2014-2017. Aan de regio’s is gevraagd deze inzet te verdubbelen, hetgeen bijvoorbeeld goed zou kunnen uit de opbrengsten van hun energieaandelen.

Extra geld vanuit EZ en OCW

In de periode 2013-2016 wordt door OCW jaarlijks €20 mln geïnvesteerd inde topcentra in het HBO, de Centres of Expertise. Daarnaast investeert EZ in de periode 2013-2018 een totaal bedrag van €22,3 mln in zes van deze Centres of Expertise voor de groene sector.

Het bedrijfsleven geeft in het pact bovendien aan dat het wil dat het “ iedere student met een technische beroepsopleiding een stage- of leerwerkplaats [kan] aanbieden. Het bedrijfsleven draagt door groei van het aantal plaatsen zo bij aan het realiseren van de ambitie van een instroom in technische beroepsopleidingen van 30 procent.” Het kabinet zet hiervoor extra geld in door een andere herschikking. De ‘fiscale WVA’ van ca. €400 mln. Wordt omgezet naar een regeling met een budget van €209 mln. “Door beperking van het aantal doelgroepen blijft er een substantiële vergoeding voor werkgevers die een leerwerkplek aanbieden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK