Half miljard voor kennis

Nieuws | de redactie
2 mei 2013 | De provincie Limburg gaat een half miljard aan investeringen in kennis losmaken. Het Limburgs HBO en WO genereren €165 mln voor verbreding in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De provincie zou deze matchen en vanuit Brussel en andere overheden kan daarmee nog eens ruim €200 mln verworven worden.

Gouverneur Theo Bovens kan zo de Angela Merkel van Nederland worden. De impact van deze investeringen in de komende 10 jaar zal immers veel groter zijn voor de kenniseconomie dan het half miljard dat hiermee geïnvesteerd kan worden. De multipier van kennisuitgaven zorgt daarvoor.

UM-voorzitter Martin Paul geeft daarvan een interessante doorrekening: “Elke duizend studenten extra aan de universiteit betekent € 10 miljoen extra bestedingen door studenten in de regio, € 60 miljoen extra toegevoegde waarde en duizend extra directe en indirecte banen.”

Kennis-As

De plannen richten zich er op om in Limburg de komende tien jaar ruim €500 mln te reserveren voor innovaties in de kennisinfrastructuur. Dat zal een veelvoud aan investeringen losmaken voor de Limburgse  kenniseconomie. Dat blijkt uit het strategisch programma Kennis-As Limburg, dat vanavond in Maastricht werd gepresenteerd door de Universiteit Maastricht, het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ en Zuyd Hogeschool aan vertegenwoordigers van bedrijfsleven, gemeenten en Provincie.

De Limburgse campussen en de samenwerking in triple helix verband van het onderwijs/onderzoek, ondernemers en overheid spelen in deze strategie een cruciale rol. Daarin is een central rol weggelegd voor de Maastricht Health Campus op het gebied van gezondheid, de Chemelot Campus in Sittard-Geleen (materialen), de Greenport Campus te Venlo (agro, logistiek, voeding en gezondheid) en de binnenstad van Maastricht met zijn bijzondere profiel van zwaartepunten in business, rechten en cultuur. Daarnaast wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van de Smart Services Campus in Heerlen, de financiële-, administratieve- en informatie hotspot van Limburg.

De instellingen bieden hiermee de Provincie bovendien een extra versterking van haar lange-termijn strategie, zoals deze al is neergelegd in ‘de Limburg-agenda’. Deze kan voortaan congrueren met de strategische doelstellingen van de kennisinstituten zelf. “Een klassieke win-winsituatie voor de Limburgse economie”, zeggen de collegevoorzitters.

Opschaling en versterking

De universiteit gaat de middelen vooral aanwenden voor de verbreding en versterking van op de Limburgse arbeidsmarkt toegespitste opleidingen. De onderzoek- en valorisatieactiviteiten op gebieden waar de UM haar kracht al heeft bewezen, worden in samenwerking met het regionale bedrijfsleven en andere kennisinstellingen opgeschaald.

Maastricht UMC+ gaat de bevolking van Zuidoost-Nederland nauwer betrekken bij zijn activiteiten met als doel een vitalere bevolking en betaalbare gezondheidszorg. Het Maastricht UMC+ doet dat onder meer via het zogenoemde Living Lab Limburg, een nieuw te bouwen innovatiecentrum, waar preventie door gezonde voeding en meer en beter bewegen centraal staat.

Zuyd Hogeschool zet de middelen in voor het opzetten van onderwijs en onderzoeksprogramma’s ten behoeve van het regionale bedrijfsleven en instellingen om goed gekwalificeerde professionals op alle niveau’s af te kunnen leveren en innovatie te ondersteunen.

€580 miljoen extra

Op deze wijze genereren deze kennisinstellingen samen bijna € 165 miljoen voor verbreding in onderwijs, onderzoek en valorisatie. Zij vragen de provincie dit bedrag te matchen met € 180 miljoen en verwachten dat vanuit Den Haag, Brussel en het bedrijfsleven nog eens € 238 miljoen aan bijdragen kan worden ‘losgemaakt’ met hun inspanningen op deze terreinen.

Zo wordt in de komende tien jaar € 580 miljoen in de regionale economie gepompt. Daarmee ontstaat een veel grotere doorwerking aan investeringen in de Limburgse economie, hetgeen bovendien als extra aanjager aansluit bij de Brainport2020 agenda, die breder in Zuid-Nederland de economie impulsen geeft.

UM-voorzitter prof. dr. Martin Paul geeft aan dat de doorwerking van deze aanpak en middelen veel groter zal zijn. Zij leveren nieuwe werkgelegenheid, opdrachten voor de bouwsector, investeringen door het bedrijfsleven, nieuwe bedrijfsvestigingen en bestedingen door nieuwe kenniswerkers. Bovendien spelen de uitgaven van een grotere studentenpopulatie evenals de uitbreiding van innovatieve gezondheidszorg in de provincie een bijzondere rol.

“Elke duizend studenten extra aan de universiteit betekent € 10 miljoen extra bestedingen door studenten in de regio, € 60 miljoen extra toegevoegde waarde voor de regio en duizend extra directe en indirecte banen,” zegt Paul. “Interessante innovaties worden mogelijk dankzij een verbreed opleidingenpalet in Venlo rondom voeding en gezondheid, of door een opleiding in Maastricht die zich richt op zaken doen in high growth markets. En op Chemelot komen in samenwerking met de TU/e en RWTH in Aken twee onderzoeksinstituten die toegepast onderzoek en bedrijvigheid tot stand gaan brengen op het al maar belangrijkere thema van biobased economy.”

Aandacht verleggen naar leefstijl

Het Maastricht UMC+ geeft daarbij aan dat de Maastricht Health Campus nu al een belangrijke broedplaats en kweekvijver is voor belangrijke innovaties in de Nederlandse gezondheidszorg. Zo wordt baanbrekend onderzoek verricht op het gebied van diabetes (Maastricht Studie) en met zeer sterke hersenscanners (Brains Unlimited) op het gebied van menselijk gedrag en hersenziekten als Alzheimer, Parkinson en multiple sclerose.

Daarnaast heeft het Maastricht UMC+ naam gemaakt met onderzoek naar en de behandeling van hart- en vaatziekten. ,,We gaan de aandacht verleggen van intramurale zorg naar preventie, leefstijl en het behouden en bevorderen van gezondheid,” kondigt voorzitter Guy Peeters nu aan. Leidende thema’s de komende jaren zijn dan ook bewegen, duurzaam werken, kennisbenutting, omgevingsfactoren en voedingsgewoonten in relatie tot lichamelijke en geestelijke gezondheid.

HBO versnellen

Collegevoorzitter drs. Karel van Rosmalen van Zuyd Hogeschool ziet het programma als een belangrijke mogelijkheid om de ingeslagen koers te kunnen versnellen en versterken. “We focussen al jaren op de thema’s die voor de regio van belang zijn. Zo hebben we al drie Centers of Expertise toegewezen gekregen waar we met onderwijspartijen en bedrijfsleven samenwerken aan het vertalen van kennis naar toepasbare oplossingen.”

Zuyd richt zich daarbij op chemie en nieuwe materialen, innovatieve zorg en technologie en de ontwikkeling van de duurzame bebouwde omgeving. “We zijn hard aan het werk om dit ook op te zetten voor smart services en ICT en Educatie. Daarnaast lopen programma’s voor de kunsten en voor internationalisering en leggen we veel verbindingen tussen kennisgebieden waar nieuwe innovatie uit voortkomt. Denk bijvoorbeeld aan Food en Hospitality in combinatie met Zorg, of aan nieuwe materialen en de zorg. Dit programma maakt doorpakken mogelijk waardoor we als regio onze voorsprong kunnen vasthouden en uitbouwen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK