HBO reduceert techniek-aanbod drastisch

Nieuws | de redactie
13 mei 2013 | In het Techniekpact van kabinet en bèta-tech sector is een forse vermindering opgenomen van het aantal HBO-opleidingen. Van 65 verschillende soorten instroom, met smalle profielen, zullen de hogescholen naar 6 brede domeinen gaan.

Binnen die 6 domeinen zullen zo’n 25 meer toegespitste studierichtingen aangeboden worden. Bij de uitwerking hiervan wordt het bedrijfsleven intensiever betrokken. “De opleidingen worden verbreed en geclusterd tot zes domeinen – met heldere, eenduidige titulatuur – waarvan er vier corresponderen met die uit het advies van de Commissie Van Pernis.”

Regionale inkleuring

Ook zal het HBO er aan werken, dat deze opleidingen een veelkleuriger aanbod leveren aan studenten en de betrokken bedrijven in de omgeving. “De bacheloropleidingen krijgen voor een deel een regionale inkleuring. De verbrede opleidingen worden aantrekkelijk voor studenten en transparant voor de arbeidsmarkt. Hogescholen stemmen hun aanbod van technische opleidingen op elkaar af.” Dit sluit aan op de analyse en advisering op dit punt van de commissie-Van Pernis en de CDHO.

Van Pernis (KIVI-Niria) en zijn commissie legden de lat hoog voor het HBO. De meer dan 80 opleidingen in het HTNO zouden volgens hen tot 4 brede kennisgebieden moeten worden samengevoegd. Zo moest de ingenieur een duidelijk profiel krijgen, zodat de verdubbeling van de techniek-uitstroom en samenwerking met bedrijven kan lukken

Logica uit verleden

De voorzitter daarvan, Norbert Verbraak, wees eerder dit jaar op ScienceGuide er al op dat de soms historisch gegroeide indelingen van disciplines voorwerp moeten zijn van kritische innovatie. “Het is vaak toch een logica uit het verleden.” De sectoranalyse van de sector Techniek in het HBO van de kant van de CDHO is gaan ‘zwaluwstaarten’ met de opzet van een eigen sectorplan vanuit de hogescholen zelf, via het advies van de commissie Van Pernis.

“Er was nog flink wat scepsis of dit soort zelfregulering wel iets zou opleveren. Het inzicht in de noodzakelijke verandering was er, maar of het bestuurlijke momentum er zou komen? Als katalysator konden wij vanuit de CDHO aangeven ‘hoe het zou kunnen’ bij de hogescholen zelf, als zij zover wilden en durven gaan.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK