HBO zwak in inspraak

Nieuws | de redactie
22 mei 2013 | De in medezeggenschap meest actieve hogeschool haalt nog net het niveau van de daarin zwakste universiteit. Tussen HO-instellingen zijn de verschillen in inzet en kwaliteit hierbij zeer groot, ontdekt de LSVb.

Het staat HBO en WO instellingen ”vrij in hun invulling van het ondersteunen van de medezeggenschap, zolang de raad krijgt wat ze redelijkerwijs nodig heeft (zie art. 9.48 WHW voor wo, art. 10.39 WHW voor hbo). Dit onderzoek toont aan dat de invulling van “redelijkerwijs” tussen instellingen veel verschilt, er bestaat dus onduidelijkheid over wat redelijke benodigdheden zijn.”

“Hetzelfde werk wordt op verschillende plekken verschillend ondersteund en beloond. Door zo’n verschil in ondersteuning, is het goed mogelijk dat er ook grote verschillen zijn in de kwaliteit van medezeggenschap. Ons inziens is dit een onwenselijke situatie,” stelt de studentenvakbond.

HBO karig

Het onderzoek brengt in kaart wat bij hogescholen en universiteiten wordt gedaan om de medezeggenschap vitaal te doen zijn en de kwaliteit daarvan op peil te houden. De hogescholen onderscheiden zich daarin niet echt gunstig. “Op het hbo zijn de faciliteiten op elk van de onderzochte gebieden in mindere mate aanwezig dan op het wo. Met name het verschil in tijdsbesteding valt op, waar op het wo 8,00 uur per week het kleinste aantal is, is dit op het hbo de grootste uitschieter in het aantal beschikbare uren. Bij de hogescholen is 2,3 uur per week het laagste aantal beschikbare uren.”

Nu is er een flink aantal kleine tot zeer kleine HBO-instellingen en dit kan het beeld vertroebelen. Maar de LSVb stelt vast, dat ook als men rekening houdt met dat gegeven, de hogescholen er niet goed uit komen. “De vraag blijft echter hoe het komt dat op hogescholen waar de studentenaantallen vergelijkbaar zijn met die van universiteiten, toch grote verschillen zijn in de medezeggenschapsfacilitering. Aangezien de wo-medezeggenschap niet meer taken, rechten of werkzaamheden heeft dan de hbo-medezeggenschap kan de gemiddelde werkdruk niet als argument dienen van het al dan niet faciliteren van fulltime medezeggenschappers.”

De aandacht is binnen het HBO soms zo gering, dat deze feitelijk afwezig blijkt. “Meest in het oog springende resultaat is de twee medezeggenschapsraden die geen enkele ondersteuning krijgen vanuit de instelling: niet in de vorm van een kamer, computer of printbenodigdheden en ook geen ondersteuning in de vorm van medewerkers van de hogeschool.”

Binnen het WO zijn de verschillen ook opvallend te noemen. Het aantal fte dat binnen een wo instelling aan de studentenraad beschikbaar komt, bijvoorbeeld. “De raad met het grootste aantal fte aan ondersteuning heeft tot wel het 150-voudige beschikbaar vergeleken met de raad met het kleinste aantal fte.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK