Honours van heinde en verre

Nieuws | de redactie
6 mei 2013 | Op de Hogeschool Leiden lopen alle honours-jaargangen door elkaar heen. Kernbegrippen zijn: 'multidisciplinariteit’ en ‘gamification’. Op vrijdag 17 mei is daarover een conferentie en op 21 juni is er natuurlijk de Dag van de Excellentie.

Hans Stavleu is lector ‘Virtuality driven learning’ en houdt zich bij de Hogeschool Leiden bezig met het honoursprogramma van de Hogeschool. “Ik ben gefascineerd door nieuwe manieren van leren. Met de studenten van het honoursprogramma werken we ook met ‘gamification’.”

De jeugd moet zelf het uitgangspunt vormen vindt Stavleu, want ze leren niet alleen van docenten maar ook van elkaar. Het lectoraat ‘Virtuality driven learning’, dat deels door TNO wordt gefinancierd, heeft sinds 2011 niet langer een plek binnen Informatica, maar is nu gekoppeld aan het honoursprogramma waarin duurzaam leren en duurzaam innoveren centraal staan.

Multidisciplinariteit in excellentie

In de veranderende samenleving van deze tijd zijn oplossingen voor actuele problemen vaak niet meer vanuit één discipline te realiseren. De complexiteit ervan vereist een aanpak vanuit meerdere disciplines. Om in de toekomst verzekerd te zijn van professionals die hierop uitstekend zijn voorbereid is in het najaar van 2010 aan Hogeschool Leiden het hogeschoolbrede honoursprogramma Duurzaam leren, Duurzaam innoveren van start gegaan. In dit multidisciplinair honoursprogramma werken studenten vanuit alle opleidingen samen met verschillende lectoraten binnen de hogeschool.

Het honoursprogramma van Hogeschool Leiden organiseert op 17 mei 2013 een conferentie waarbij het ‘multidisciplinair excellentieonderwijs’ centraal zal staan. Het doel van de conferentie is om de actuele kennis over en ‘best practices’ in multidisciplinaire teams met elkaar te delen.

Samenwerkend leren met ICT

Het honoursprogramma is namelijk niet langer bedoeld voor studenten informatica, maar voor topstudenten uit alle richtingen: toegepaste psychologie, gezondheidszorg, biologie. Samenwerkend leren met ICT is een belangrijk speerpunt binnen dit nieuwe lectoraat. Hans Stavleu: “Het is een extra programma voor tweede-, derde- en vierdejaars die met ict aan de slag gaan, we schrijven ze niks voor. Dat levert per definitie verrassende resultaten op. Ik had als lector altijd een kenniskring met docenten. Die heb ik opgeheven en vervangen door een kring die uitsluitend uit studenten bestaat.”

“De studenten onderzoeken hoe ze elementen uit de gamewereld in de virtuele omgeving kunnen gebruiken. Uiteindelijk is het de bedoeling de gerealiseerde innovaties beschikbaar te stellen aan het reguliere onderwijs.”

Dag van de Excellentie 21 juni

De Leidse conferentie bereidt daarmee inhoudelijk voor op de jaarlijkse Dag van de Excellentie die het Sirius-programma en ScienceGuide organiseren, zoals steeds op de dag met de meeste zonnestraling van het jaar: 21 juni Daarin worden dit jaar de best practices van de excellentie-trajecten geanalyseerd en de lessen daaruit gedeeld. Een nieuwe publicatie van Sirius legt daarvoor de grondslag.

De Dag van de Excellentie 2013 is bij de Radboud Universiteit in Nijmegen en zal ook de jaarlijkse Webranking van HBO en WO onthullen. Hoe hoog scoort uw HO-instelling? Aanmelden op excellentie@scienceguide.nl.  

Voor de Leidse honoursconferentie kun u zich hier aanmelden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK