Impuls voor opleidingsscholen

Nieuws | de redactie
31 mei 2013 | Om de kwaliteit van primair en voortgezet onderwijs te verhogen wordt ingezet op een versterkte samenwerking met de lerarenopleidingen. OCW gaat dit stimuleren met een subsidie voor de zogeheten opleidingsscholen. Startende docenten moeten zo minder uitvallen.

Van 1 juni tot 1 oktober 2013 kunnen opleidingsscholen en een beperkt aantal nieuwe samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen subsidie aanvragen op basis van de Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen van het ministerie. De subsidieperiode loopt van 2013 tot en met 2016. Een uitnodigingsbrief hierover is gestuurd naar onder meer de opleidingsscholen en lerarenopleidingen.

Uitval voorkomen

De subsidieregeling is bedoeld als impuls ter versterking van de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. Een betere aansluiting tussen lerarenopleidingen en scholen (afnemend veld) zorgt ervoor dat startende leraren effectiever zijn in de beroepspraktijk en voorkomt onnodige uitval.

Voorwaarde voor een betere aansluiting, is een goede samenwerking. Het gaat daarbij om de algemene samenwerking en de samenwerking op de prioritaire onderwijsthema’s: omgaan met verschillen (inclusief toptalenten), opbrengstgericht werken, begeleiding beginnende leraren, ouderbetrokkenheid en pesten.

Twee subsidiestromen

De subsidie staat open voor de 55 gesubsidieerde opleidingsscholen. Hiermee wordt efficiënt aangesloten bij de infrastructuur die opleidingsscholen al hebben voor het gezamenlijk opleiden van studenten. De subsidieregeling staat daarnaast open voor een beperkt aantal nieuwe samenwerkingsverbanden.

De regeling kent twee subsidiestromen. een subsidie voor de vorming van een nieuw of de uitbreiding van een bestaand samenwerkingsverband. Deze subsidie kan alleen aangevraagd worden door niet-opleidingsscholen;een subsidie voor de opzet en uitvoering van projectplannen gericht op de versterking en verdieping van de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen in het algemeen en op de onderwijsthema’s. Deze subsidie kan worden aangevraagd door zowel opleidingsscholen als nieuwe samenwerkingsverbanden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK