Innoveer en waardeer dienstverlening

Nieuws | de redactie
8 mei 2013 | Het innovatiebeleid schiet tekort door eenzijdige aandacht voor technologie en “is niet ingericht op de nieuwe symbiose van producten en diensten waarbij de gebruikers centraal staan.” Nederland laat zo economisch kansen liggen. De AWT adviseert de fundamenten van het beleid te herijken.

Economische groei in Nederland zal steeds meer moeten komen uit export, waarbij met name kansen liggen in de export van diensten, stelt de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. De voorzitter Uri Rosenthal ligt toe. “Een aantal andere landen in Europa heeft het innovatiebeleid in de laatste jaren verbreed naar diensten. Als Nederland hier niet aan meedoet, gaan we de slag om de nieuwe groeimarkten in Azië en Afrika verliezen.”

Nieuwe symbiose

Diensten zijn belangrijk voor de Nederlandse economie zo stelt het AWT en plaatst daarom kanttekeningen bij het kabinetsbeleid. “Ons beleid is niet ingericht op de nieuwe symbiose van producten en diensten waarbij de gebruikers centraal staan. Hiervoor zijn alle vormen van innovatie belangrijk: zowel technologische innovatie als nieuwe samenwerkingsvormen met partners, nieuwe interacties met klanten, nieuwe vormgeving van de klantbeleving. Die werkelijkheid moet ook het beleid zich eigen maken.”

Veel Nederlandse bedrijven doen het al goed in het buitenland, bijvoorbeeld op het gebied van watermanagement. “Maar er liggen nog veel meer kansen die we niet benutten. Innovatie versterkt de concurrentiepositie van Nederlandse dienstverleners. We zitten nu in een tijdperk waarin de grootste kansen liggen in het toepassen van de mogelijkheden die ICT biedt”, aldus AWT-raadslid Patrick Morley. “Er is veel potentie voor waarde creatie, door het slim combineren van producten en diensten op een manier die toegevoegde waarde levert aan de eindgebruiker.”

Herijk logica en filosofie achter beleid

Het Nederlandse innovatiebeleid kent een sterke gerichtheid op technologische innovatie en geeft te weinig aandacht aan de andere vormen van innovatie, stelt de AWT. Hij adviseert daarom het beleid te herijken en aan te passen aan de veranderende economische en maatschappelijke werkelijkheid.

Volgens de AWT kan de overheid direct al acties ondernemen, zoals het bundelen en versterken van onderzoek op het terrein van diensteninnovatie. In het topsectorenbeleid is meer aandacht nodig voor het belang hiervan, zegt Patrick Morley: “Topsectoren zouden meer kunnen samenwerken rond diensteninnovatie en onderling van elkaar leren. Grote bedrijven hebben baat bij samenwerking met kleine en vernieuwende dienstverleners. De overheid kan die samenwerking stimuleren. Ook zou de overheid op grotere schaal coaching van ondernemers kunnen stimuleren.”

De overheid kan een veel actievere rol spelen daarbij. “Hiertoe dient de overheid de interventielogica van het innovatiebeleid te herijken. Heroverweeg de filosofie en grondslagen achter de stimulering van innovatie en beschouw waarde creatie in de gehele keten. Hierbij past onder meer een betere benutting van de uitkomsten van fundamenteel onderzoek, door een versterking van het toegepaste onderzoek, en een betere integratie van alfa-, bèta- en gammavaardigheden”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK