Minister heft universiteit niet op

Nieuws | de redactie
6 mei 2013 | Minister Bussemaker overweegt niet de accreditaties van een universiteit in te trekken. Deze eis stelde de PVV in Kamervragen over de Islamitische Universiteit Rotterdam. Uitlatingen van de rector van de IUR zijn voor deze eis het motief.

De Kamerleden Beertema, Van Klaveren en Wilders stellen in hun vragen “dat de opvattingen die worden uitgedragen door de rector, de docenten en de universiteit als geheel in strijd zijn met Westerse normen en waarden van bijvoorbeeld gelijkheid van man en vrouw, hetero en homo, gelovige en geloofsverlater en dat die niet aan de basis mogen liggen van geaccrediteerde Nederlandse onderwijsinstellingen.” Zij vragen de minister of er sprake is van publieke bekostiging van de IUR en of zij de erkenning van de aangeboden opleidingen bij deze instelling wil intrekken.

Openheid naar diversiteit

Bussemaker ziet “geen aanleiding” dat te doen. “De aangehaalde uitlatingen zijn gedaan in een interview van meer dan 10 jaar geleden, blijkens de datum van het aangehaalde artikel in voetnoot 2 en 3 – en op persoonlijke titel. Daarnaast wordt verwezen naar leerstellingen in een academisch werk die daarmee nog niet de persoonlijke opvattingen van de rector weerspiegelen.”

Zij wijst tevens op de beoordeling bij de meest recente visitatie en accreditatie van de opleiding geestelijk verzorger bij de instelling. Het betrokken visitatierapport stelt onder meer vast: “De commissie heeft in gesprekken met vertegenwoordigers van alle IUR-gremia met voldoening geconstateerd dat de opleiding streeft naar een in veel opzichten evenwichtiger genderbalans, dat zij mikt op een uitgesproken openheid naar de veelkleurige diversiteit van de Islam in Nederland, dat zij zich beraadt op verdere systematisering van haar interne kwaliteitscontrole, en vooral dat zij uitdrukkelijk uit is op nauwe samenwerking met de Nederlandse wereld van het hoger onderwijs.”

Om deze reden deelt de minister de opvatting niet, die haar in de vragen werd voorgelegd: “de mening dat geestelijk verzorgers door de IUR worden opgeleid in een geest van segregatie en haat tegen Westerse waarden en daarom nooit in Nederlandse overheidsdienst zouden mogen werken?” Zij meldt tevens, dat de IUR geen overheidsbekostiging ontvangt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK